Opvang vluchtelingen Oekraïne

De oorlog in Oekraïne laat niemand onbewogen. Er zijn nog steeds mensen die vluchten voor het geweld in hun land.

De stad Eeklo is solidair met mensen op de vlucht. Wil je als inwoner van Eeklo hulp bieden aan Oekraïense vluchtelingen? Dan vind je hieronder een overzicht van de opties, van opvang tot financiële en materiële steun. 

Opvang van vluchtelingen

Website Vlaanderen helpt Oekraïne

Gratis Tolkendienst Oekraïns

Financiële hulp bieden

Wil je liever een bedrag storten? Dit kan via onderstaande rekeningnummers:

  • Het Rode Kruis zamelt geld in om ter plaatse voedsel, water en medicijnen aan te kopen. Een bijdrage storten kan via hun website of op het rekeningnummer BE53 0000 0000 5353, met de mededeling 'Oekraïne'. 
     
  • Artsen Zonder Grenzen biedt noodhulp aan in Oekraïne en de buurlanden. Een bijdrage storten kan online of op het rekeningnummer BE73 0000 0000 6060, met de mededeling 'INT'. 

 

Materiële hulp

De situatie in Oekraïne verandert elke dag en elk uur. Het is momenteel moeilijk in te schatten welke materiële noden er ter plaatse zijn. De lokale afdelingen van het Rode Kruis en Artsen Zonder Grenzen monitoren de situatie voortdurend. Het Rode Kruis geeft aan dat er op dit moment geen specifieke materiële noden zijn. 

Als de situatie verandert, zullen we hierover op deze pagina communiceren. Daarom raden we aan om, waar mogelijk, een financiële bijdrage te doen. 

Wil je toch hulpgoederen doneren? Hou dan zeker de Facebookpagina van de Oekraïense gemeenschap in Gent in de gaten. 

 

Informatiewebsite federale overheid

De federale overheid heeft een informatiewebsite gelanceerd voor wie informatie zoekt over de situatie in Oekraïne en de impact daarvan op ons land.

Op www.info-ukraine.be kunnen inwoners van België, Belgen in het buitenland, steden en gemeenten, Oekraïners die reeds in België verbleven en personen op de vlucht terecht voor meer informatie.

Oekraïners op de vlucht vinden er onder andere informatie over de rechten die zij hebben wanneer zij in ons land aankomen, de te ondernemen stappen, hoe voor opvang gezorgd wordt en zo meer. Inwoners van België kunnen op de website meer informatie vinden over hoe zij kunnen helpen.

Naar top