Oeverpark in de Hartwijk

Eerste fase werken afgerond

In 2016 verwierf de stad Eeklo de ‘Hartwijk’, tot begin 2017 de locatie van het AZ Alma ziekenhuis. De stad gaat de Hartwijk omvormen tot een duurzame wijk met diverse soorten woongelegenheden, zoals vastgelegd in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), met bijzondere aandacht voor voldoende groene ruimtes.

De ontwikkeling van de Hartwijk omvat ook de aanleg van het Oeverpark. De eerste fase van de aanleg van het Oeverpark is afgerond. Er is daarbij ook een wandel- en fietspad aangelegd tussen het Oeverpark en de Koning Albertstraat, wat een aangename en groene doorsteek mogelijk maakt tussen de Moeie en de Koning Albertstraat.

Het project werd gegund aan firma De Witte BV.

Downloads

Contact

Technische dienst

Adres
Stadskantoor Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
Gesloten
Morgen
Gesloten
Naar top