Oeverpark in de Hartwijk

Start van de werken: 4 december 2023. Voorbereidende werken op 20 november.

Duur van de werken: 120 kalenderdagen

In 2016 verwierf de stad Eeklo de ‘Hartwijk’, tot begin 2017 de locatie van het AZ Alma ziekenhuis. De stad heeft de ambitie om de Hartwijk om te vormen tot een duurzame wijk met diverse soorten woongelegenheden, zoals vastgelegd in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), met bijzondere aandacht voor voldoende groene ruimtes.

De ontwikkeling van de Hartwijk omvat ook de aanleg van het Oeverpark, die dit jaar van start gaat. Het Oeverpark wordt een centrale groene-blauwe as doorheen de Hartwijk. Langs de waterpartij wordt ook een wandel- en fietspad aangelegd als trage verbindingsweg tussen de Cocquytstraat en de Tieltsesteenweg.

Het project werd gegund aan firma De Witte BV.

Contact

Technische dienst

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 10
td@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
open van 09:00 tot 12:30 14:00 tot 16:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:30