Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse maakt deel uit van het meerjarenplan 2020-2025 van stad/OCMW Eeklo. Ze is opgebouwd uit vijftien hoofdstukken: de veertien domeinen uit de gemeente- en stadsmonitor en een algemeen deel met overkoepelende data.

De analyse bevat cijfergegevens uit diverse externe bronnen, maar ook kencijfers van de eigen diensten. Daarnaast zijn (uittreksels uit) interne documenten opgenomen: inspiratienota's, tevredenheidsbevragingen, gesprekken met stakeholders, toekomstoefeningen met adviesraden. Voor de interne werking werd ook een sterkte-zwakteanalyse toegevoegd. Elk hoofdstuk sluit af met uittreksels uit externe publicaties en documenten die aandachtspunten en trends weergeven.

We voegen op het einde een samenvatting toe van ongeveer 20 pagina’s waarin we alle plus- en werkpunten oplijsten en de trends op Eeklose maat vertalen.

De omgevingsanalyse wordt elk jaar geactualiseerd. Je kan het meest recente document hieronder downloaden.