OMV_2023046766 - Zandvleuge 106

Datum besluit woensdag 16 augustus 2023

Aanvrager: de heer Joris Verburgh, Zandvleuge 96 te 9900 Eeklo

Ligging: Zandvleuge 106

Onderwerp: het wijzigen van de eerder verleende omgevingsvergunning voor 
het verbouwen van een √©√©ngezinswoning naar meergezinswoning met twee 
woongelegenheden, slopen van een garage en aanleggen van twee parkeerplaatsen (wijziging 
omgevingsvergunning OMV_2021127518)

Periode bekendmaking beslissing: van 24 augustus 2023 t.e.m. 22 september 2023