OMV_2023076170 - Bus 1

Datum besluit vrijdag 16 juni 2023

Aanvrager: Arthur Vandendorpe NV, Molendamstraat 4 te 8210 Zedelgem

Ligging: Bus 1

Onderwerp: tijdelijke bronbemaling in functie van stabiliteits- en funderingswerken van het poortgebouw Huysmanhoeve

Periode bekendmaking aktename melding: van 22 juni 2023 t.e.m. 21 juli 2023