Ondernemingsloket

Wat is een ondernemingsloket? 

Een ondernemingsloket is een aanspreekpunt voor ondernemingen. Het voert een aantal taken uit waarvoor de ondernemer vroeger contact moest opnemen met verschillende instanties. Het gaat in sommige gevallen om verplichte administratieve verrichtingen. Een loket kan ook bijkomende diensten aanbieden. Om erkend te worden, moet het loket aan een aantal voorwaarden voldoen. De acht erkende loketten tellen heel wat kantoren, verspreid over het gehele land.

Je vindt een ondernemingsloket door hier te klikken.

De kost om je bij een ondernemingsloket in te schrijven, bedraagt € 90,50:

  • zowel voor een natuurlijk persoon (of eenmanszaak) als voor een rechtspersoon (of vennootschap);
  • zowel voor een eerste inschrijving als voor alle andere mogelijke transacties (inschrijving bijkomende vestiging, wijzigingen, schrapping). 

In Eeklo kan je terecht bij volgend erkend ondernemingsloket:

Liantis
Molenstraat 160/0201
9900 Eeklo

eeklo@liantis.be

Wat neem je zeker mee naar het ondernemingsloket om je in te schrijven?

  • indien je je inschrijft in bijberoep: bewijs van hoofdberoep meebrengen (bv. loonfiche);
  • identiteitskaart (en/of verblijfspapieren voor vreemdelingen);
  • het nummer van de zichtrekening die je voor jouw zaak opende;
  • bewijs van kennis bedrijfsbeheer en/of beroepskennis;
  • indien nodig de vergunningen;
  • voor vennootschappen: uittreksel uit de statuten en attest van beheersmandaat.

Contact

Lokale economie