Ondersteuning alternerend leren

Inhoud

Jongeren uit deeltijds leren/deeltijds werken krijgen in 'Ondersteuning Alternerend Leren' de kans om te werken aan arbeidsattitude en vaardigheden.

OAL zorgt voor een versterking van competenties van arbeidsbereide leerlingen, waarbij er gewerkt kan worden aan arbeidsgerichte competenties, loopbaangerichte competenties en vaktechnische competenties van jongeren d.m.v. een onbetaalde stage of betaalde tewerkstelling met OAO.

Vanuit de jeugddienst, werken we OAL uit op maat van elke individuele jongere, zo lang of kort als nodig blijkt te zijn.

Kernwoorden in onze doelstelling zijn:

  • samen met de jongeren
  • een individueel traject op maat
  • ondersteunen waar nodig (arbeidsattitudes, zelfkennis, solliciteren, vaktechnische competenties,…)
  • in een beschermde setting of een reële werkplek - klaarstomen voor arbeidsdeelname 

Door de jaren heen bouwden we een stevig samenwerkingsverband uit met omringende gemeentebesturen, verschillende Meetjeslandse  woon- en zorgcentra, het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, Kringwinkel Meetjesland, Sociaal Verhuur Kantoor en tal van werkplekken in het normaal economisch circuit.

OAL wordt gefinancierd met middelen van de Europese Unie.

Voor meer informatie over OAL kan je terecht bij de stedelijke jeugddienst, die het project inhoudelijk opvolgt en coördineert.

Procedure

De toeleiding van de jongeren gebeurt, net als bij de aanloopfase, door de trajectbegeleiders van CDO Richtpunt campus Eeklo.

De jeugddienst neemt contact op met jou en helpt je zoeken naar een gepaste werkplek.

Voor wie

Elke jongere uit deeltijds leren/deeltijds werken die klaar is om aan de slag te gaan.

Bijlagen

Contact

Jeugddienst - OAL

Adres
Jeugdcentrum Kubiek Kerkstraat 121 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
Open van 13:30 tot 16:00
Naar top