Onteigening gewezen rijkswachtcomplex - Kaaistraat 25 - bekendmaking openbaar onderzoek

Stad Eeklo wenst over te gaan tot onteigening in het algemeen belang van het gewezen rijkswachtcomplex gelegen Kaaistraat 25 te 9900 Eeklo, kadastraal bekend als Eeklo, 2e afdeling, sectie E, nr. 918/F/2.

De gemeenteraad heeft in zitting van 31 mei 2021 besloten om over te gaan tot de administratieve fase van de onteigening en heeft het voorlopig onteigeningsbesluit vastgesteld. Voor dit voorlopig onteigeningsbesluit met onteigeningsplan wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd conform art. 17 t.e.m. 23 van het Onteigeningsdecreet dd. 24 februari 2017 en de artikelen 10 t.e.m. 13 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

Van 9 juli 2021 tot en met 7 augustus 2021 ligt het voorlopig onteigeningsbesluit, het onteigeningsplan en de projectnota ter inzage bij de stad Eeklo, dienst omgeving, Industrielaan 2 te 9900 Eeklo en dit tijdens de openingsuren. Als u standpunten, opmerkingen of bezwaren wilt formuleren, moet u dat schriftelijk doen, en kan u dit doen tot uiterlijk 7 augustus 2021. U dient uw schrijven aangetekend of tegen afgifte van ontvangstbewijs te bezorgen aan de stad Eeklo, Industrielaan 2 te Eeklo. De stad Eeklo heeft het recht om geen rekening te houden met standpunten, opmerkingen of bezwaren die werden ingediend na 7 augustus 2021 (artikel 21 van het Onteigeningsdecreet).

Contact

Omgeving

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 40
omgeving@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 16:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 16:00