Ophokplicht Sint-Laureins

Gepubliceerd op donderdag 22 sep 2022 om 15:45

Ophokplicht voor pluimvee

In een pluimveebedrijf op het grondgebied Sint-Laureins werd er vogelgriep type H5 vastgesteld. Het pluimvee in de betrokken stal is geruimd. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt er een beschermingszone van 3 km ingesteld. De bewakingszone van 10 km rond de haard werd vrijgegeven. Voor de bewakingszone rond Evergem is dit niet het geval, bekijk daarvoor www.eeklo.be/ophokplicht-vogelgriep-evergem.

De beschermingszone in een perimeter van 3 km rond de haard betreft de gemeenten Sint-Laureins, Kaprijke en Eeklo.

In de beschermingszone van 3 km rond de haard worden er extra maatregelen genomen. Professionele pluimveehouders binnen deze zone werden rechtstreeks door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen gecontacteerd. Professionele pluimveehouders  moeten een inventaris opmaken van hun pluimvee. Verder worden er ook strenge bioveiligheidsmaatregelen opgelegd aan de bedrijven in de beschermingszone.

Volgende maatregelen zijn van kracht in de volledige zone.:

  •         Er is een ophokplicht voor alle pluimvee en hobbypluimvee om zo contact met wilde vogels te vermijden.
  •         Het voederen van het pluimvee en hobbypluimvee gebeurt binnen of op een manier dat contact met wilde vogels wordt vermeden.
  •         Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels drinkwater te geven dat afkomstig is van oppervlaktewater of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij het water werd behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
  •         Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden uitgezonderd voor de doorvoer zonder dat er gelost of halt gehouden wordt. Dit verbod wordt op alle wegen op de grens van de beschermingszone kenbaar gemaakt aan de hand van waarschuwingsborden.
  •         Alle verzamelingen zoals markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.

Er zijn ook extra maatregelen voor de houders van vinken en duiven in de beide zones. Vinkenzettingen kunnen niet doorgaan en ook de houders gelegen in één van de zones mogen niet deelnemen aan wedstrijden buiten de zone.

Duivenhouders gelegen in de beschermingszone van 3 km rond de haard moeten hun dieren tijdelijk binnen houden en mogen niet deelnemen aan wedstrijden.

Een overzicht van alle maatregelen en de gedetailleerde kaarten met de afgebakende zones vind je op de website van het FAVV.

Merk je ziektetekens van vogelgriep op of een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, neem dan onmiddellijk contact op met FAVV. Wandelaars die een dode vogel opmerken kunnen dit melden via het gratis nummer 0800 99 777.