Ophokplicht naar aanleiding van vogelgriep Evergem

Gepubliceerd op vrijdag 21 okt 2022 om 10:24

In een pluimveebedrijf op het grondgebied Evergem werd vogelgriep type H5N1 vastgesteld.

Het pluimvee in de betrokken stal is geruimd. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt er een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone van 10 km rond het getroffen bedrijf ingesteld.

Eeklo (zone op de grens met Kaprijke en Lievegem) bevindt zich in de bewakingszone.

Maatregelen voor alle houders (ook particulieren)

  • Alle pluimvee en hobbypluimvee, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van opper-vlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  • Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
  • Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.
  • Ziektekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels moeten ogenblikkelijk aan de LCE worden gemeld

 contactgegevens

  • Specifiek voor vinkenzettingen: deze kunnen NIET doorgaan, houders gelegen in de zone kunnen ook niet deelnemen aan wedstrijden buiten de zone.
  • Specifiek voor de duivensport: duivenhouders in de 3 km zone moeten hun dieren tijdelijk binnen houden en kunnen niet deelnemen aan wedstrijden, duivenhouders gelegen in de 10 km zone mogen hun duiven lokaal rond de duiventil laten vliegen MAAR mogen niet deelnemen aan wedstrijden.

Een overzicht van alle maatregelen en de gedetailleerde kaarten met de afgebakende zones vind je op de website van het FAVV.

Merk je ziektetekens van vogelgriep op of een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, neem dan onmiddellijk contact op met FAVV. Wandelaars die een dode vogel opmerken kunnen dit melden via het gratis nummer 0800 99 777.