Overheidsopdrachten van de stad Eeklo

Inhoud

De stad Eeklo kan beroep doen op derden voor de aankoop van goederen, de uitvoering van diensten of studies, de aanleg van openbare werken, bouw- en onderhoudswerken, groenaanleg en groenonderhoud...

Voorwaarden

Over een ondernemings-nummer beschikken

Procedure

Wens je je bekend te maken als mogelijke leverancier van de stad Eeklo?

Dat kan via het invulformulier.  We verwittigen jou dan als jouw aanbod een antwoord kan bieden op onze vraag.

Contact

Aankoop

Adres
Stadskantoor Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu open
Open van 09:00 tot 12:30
Morgen
Open van 09:00 tot 12:30
Naar top