Parkbegraafplaats en ontmoetingsplek als onderdeel van de westelijke groenas

De herinrichting van de Eeklose begraafplaats omvat verschillende aspecten. De stedelijke begraafplaats (tussen de Molenstraat en Raverschootstraat) is momenteel de ontbrekende schakel in de groene fiets- en wandelas tussen het westelijk buitengebied van Eeklo en de stadskern. Door nu de fietsas te gaan doortrekken doorheen de begraafplaats kan er van het fietspad aan de ring (ter hoogte van het ziekenhuis AZ Alma) helemaal worden doorgefietst tot aan de Désiré Goethalsstraat.

Om het groene karakter van de begraafplaats te versterken, zal het stadsbos Galgenhof worden uitgebreid zodat dit aansluit op de begraafplaats.

Ten derde creëren we een plek waar we sereniteit, ontmoeting en verbinding combineren met het samenbrengen van mensen in alle fasen van hun leven. We richten de begraafplaats in als publieke ruimte en ontmoetingsplek met speelzone. Tot slot moet de kinderbegraafplaats een plek van geborgenheid worden voor ouders van overleden kinderen en nabestaanden. Dankzij al deze ingrepen wordt de parkbegraafplaats voor iedereen een plaats om te bezinnen, te ontmoeten en te rusten in een groen kader.

De stad ontvangt € 65.000 subsidie voor de realisatie. De subsidie past binnen het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse platteland 2014-2022 - maatregel: De versterking van de omgevingskwaliteit en de vitaliteit op het platteland door samenwerking / investeringen, waarvoor in 2021 een eenmalige extra subsidieoproep voor een Herstelfonds naar aanleiding van corona werd  gelanceerd (middelen van provincie, Vlaanderen, Europa).

De doelstellingen van het project zijn:

  • Versterken van de ecologische verbinding: de begraafplaats onderdeel maken van de stedelijke groen-, natuur-, en fiets- en wandelas dwars door Eeklo;
  • Uitbreiding van stadsbos Galgenhof die de link met de groene begraafplaats zal versterken;
  • De begraafplaats inrichten als publieke ruimte waarin zowel historische kwaliteiten als de hedendaagse normen en wensen in een respectvolle samenhang kunnen functioneren met een gepaste infrastructuur die naast de functie begraafplaats ook de fiets-/wandel- en parkfunctie vervult; integreren van zitbanken, fietsenstandaard, speelelementen, verlichting,...
  • Begraafplaats versterken op vlak van natuurbeleving;
  • Begraafplaats inrichten als ontmoetingsplek; stimuleren van de sociale functie van de begraafplaats als publieke ruimte, het samen brengen van mensen;
  • De kinderbegraafplaats omvormen tot een plek van geborgenheid voor ouders van overleden kinderen en nabestaanden.

Er loopt een participatietraject met een groep van ong. 25 personen, vanuit diverse invalshoeken. We werken rond 4 thema's:

  • erfgoed
  • kinderbegraafplaats & sterretjesweide
  • ontmoeten & verstillen
  • herinrichting en trage doorsteek.

Contact

Administratie begraafplaatsen

Adres
Markt 34 , 9900 Eeklo09 Stadhuis
Tel.
09 218 29 00

Contact

Begraafplaatsen

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 10