Parkeerkaart voor personen met een handicap

Inhoud

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand zorgt voor beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen.

Deze parkeerkaart geeft je het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

- je minstens 2 punten scoort voor het criterium 'mobiliteit' (volwassenen) of 'mobiliteit en verplaatsing' (kinderen);

- je een blijvende invaliditeit hebt van minstens 80%;

- jouw gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten:

- je een blijvende invaliditeit hebt aan het onderlichaam van minstens 50%;

- jouw bovenste ledematen volledig verlamd of geamputeerd zijn;

- je oorlogsinvalide bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit;

Meer informatie vind je op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

Procedure

Via de website van de Directie-generaal Personen met een handicap kan je de parkeerkaart aanvragen.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt.

Meer informatie over de parkeerkaart voor personen met een handicap vind je op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

Wat meebrengen

Je identiteitskaart en de naam van je huisarts.

Regelgeving

Ministerieel Besluit van 07 mei 1999 betreffende de parkeerkaarten met een handicap.

Contact

Balie Sociaal Huis

Adres
Zuidmoerstraat 136 , 9900 Eeklo Welzijnscampus De Zuidkaai
Tel.
09 376 71 70
sociaalhuis@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
Gesloten
Morgen
Gesloten