Vanaf nu vaste parkeerplaatsen in Hendrik Consciencestraat, Hospitaalstraat en Schaperijstraat

Beurtelings parkeren afgeschaft in 3 straten

Stad Eeklo heeft beslist om het beurtelings parkeren, of het wisselen van parkeerplaats om de 14 dagen af te schaffen en te vervangen door vaste parkeerplaatsen in de Hendrik Consciencestraat, Hospitaalstraat en Schaperijstraat. Het stadsbestuur hoopt dat deze nieuwe duidelijker regeling zorgt voor een vlottere doorstroming van het verkeer. De nieuwe regeling gaat in zodra de nieuwe verkeersborden zijn aangebracht. 

Hospitaalstraat

Voor de Hospitaalstraat is het parkeren vanaf dan alleen toegestaan ter hoogte van de even huisnummers, met uitzondering van het kruispunt ter hoogte van Stuivenberg. Op die plaats wordt een parkeerverbod opgelegd ter hoogte van de woningen met huisnummers 28 tot 38.

Hendrik Consciencestraat

Voor de Hendrik Consciencestraat is het parkeren vanaf dan toegestaan ter hoogte van oneven huisnummers tussen Kraaiweg en Pieter De Coninckstraat en de even huisnummers vanaf Pieter De Coninckstraat tot Guldensporenstraat.


Schaperijstraat

Voor de Schaperijstraat is het parkeren vanaf die datum toegestaan ter hoogte van de even huisnummers van 2 tot 26 en aan de oneven kant van huisnummer 17 tot aan de Spoorwegstraat.Door deze maatregel wordt de verplichting om de auto om de 14 dagen te wisselen van kant afgeschaft en vervangen door een definitieve en onomkeerbare regeling. Dit geeft meer zekerheid voor de bewoners en de weggebruikers. Ook voor de Zandvleuge, de laatste weg waar nog het beurtelings regime geldt wordt binnenkort een nieuwe parkeerregeling voorgesteld.

Wie hierover vragen heeft kan hiervoor terecht bij de dienst mobiliteit.

Contact

Mobiliteit

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 10
mobiliteit@eeklo.be