Participatie

Aandacht voor participatie begint met een transparant lokaal bestuur, dat aandacht heeft voor openbaarheid van bestuur, een duidelijke communicatie met de burger en een begrijpbaar meerjarenplan. We scheppen ook de mogelijkheid voor burgers om vragen te stellen en allerlei zaken te melden.

Het Decreet Lokaal Bestuur legt enkele elementen van burgerparticipatie vast: klachten, verzoekschriften, voorstellen en de volksraadpleging.

Eeklo telt 10 adviesraden/overlegstructuren; met deze raden werd een afsprakennota opgemaakt.

In Eeklo wordt ook voor verschillende projecten gewerkt met vernieuwende participatiemethodieken. Zo werken we met het digitaal participatieplatform ikdoemee.eeklo.be, krijg je een transparant zicht op het meerjarenplan via jegemeentetelt.be, zetten we in op vrijwilligerswerking en buurtwerking, enz.

Onze werking binnen diverse beleidsdomeinen krijgt vorm op basis van de participatieladder:

Informeren: het bestuur bepaalt de agenda en houdt de bevolking met objectieve info op de hoogte

Raadplegen: het bestuur bepaalt de agenda maar luistert naar de mening van de deelnemers, zonder de garantie dat dit tot verbintenissen leidt. Het gaat om een open, vrijblijvend gesprek.

Adviseren: deelnemers geven advies, bestuur moet beslissingen argumenteren en terugkoppelen

Coproduceren: deelnemers hebben een keuze en een stem binnen beslissingsorgaan

Meebeslissen: deelnemers hebben volledige mandaat van een bestuursrol, bestuur stelt budget en middelen ter beschikking

A tot Z

Of ben je op zoek naar ...

Contact

Participatie

Nu open
Adres
Stadskantoor Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Open van 09:00 tot 12:30
Morgen
Gesloten
Naar top