Participatiereglement

Inhoud

Het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur (art. 304 §5) verplicht alle gemeenten om een 'participatiereglement' op te stellen. Daarin moeten zij duidelijk maken hoe burgerparticipatie in hun gemeente georganiseerd wordt.

In Eeklo werd voor de gemeente en voor het OCMW een participatiereglement goedgekeurd op 27 april 2020. Het werd mee opgemaakt door de gemeenteraadscommissie en het voorzittersoverleg van adviesraden.

Het participatiereglement is in de eersÍe plaats een engagementsverklaring van het bestuur. Het gaat over 'willen', over een participatieve ingesteldheid. We zien het reglement als een kwalitatief kader waaraan elke vorm van participatie getoetst wordt en waarin het in al zijn vormen mogelijk gemaakt wordt.

Het omvat info over o.m. openbaarheid van bestuur, vragen van burgers, meldingen, klachten, verzoekschriften, volksraadpleging, voorstellen aan de gemeenteraad, adviesraden, mogelijke participatietrajecten en -methodieken.

Naar top