Kennisgeving Beleidsplan Ruimte van provincie Oost-Vlaanderen

MILIEUEFFECTENBEOORDELING BELEIDSPLAN RUIMTE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Kennisgeving

Vraag terinzagelegging en adviesvraag

Het document dat voor u ligt vormt de formele kennisgeving voor het milieueffectrapport (MER)
dat zal opgesteld worden voor het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen, getiteld
‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’. Het is de bedoeling om met dit document de
administraties en de bevolking te informeren over de onderzoeksmethodiek die zal worden
toegepast om de milieueffecten voor het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen
(PBROV) te onderzoeken. Daarnaast is het de bedoeling om zinvolle reacties en informatie te
verzamelen die een meerwaarde bieden aan het milieueffectenonderzoek dat volgt op deze
kennisgevingsnota.

De kennisgeving beschrijft de achtergrond en inhoud van het Beleidsplan Ruimte, geeft aan wat
in het eigenlijke plan-MER1 zal onderzocht worden en hoe dat zal gebeuren. Het opmaken en
voorstellen van de kennisgeving is de eerste formele stap in de m.e.r. – procedure2. De
kennisgeving vormt de blauwdruk van het milieueffectrapport (MER), dat in een volgende stap
op basis van dit document en van de richtlijnen van de bevoegde administratie zal opgesteld
worden.
Op basis van de kennisgeving krijgen het publiek en alle betrokken administraties de
mogelijkheid om opmerkingen te geven over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport,
over de mogelijke effecten die met het plan samenhangen en over de manier waarop de
effecten bestudeerd en beoordeeld worden. Deze kennisgeving brengt alle betrokkenen op de
hoogte van het voornemen van de provincie Oost-Vlaanderen om een plan-MER voor het
Beleidsplan Ruimte op te stellen en vormt ook een uitnodiging om mee te denken over de
gewenste inhoud van het milieueffectrapport.

Contact

Omgeving

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 40
omgeving@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 16:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 16:00