Pleegzorggemeente

In elke Vlaamse stad of gemeente zijn er kinderen en jongeren die het moeilijk hebben omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen.
Zij kunnen een beroep doen op pleegzorg. Dit is een hulpvorm voor kinderen en jongeren, en voor volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek ('pleeggasten'), die om verschillende redenen tijdelijk niet thuis kunnen of mogen wonen.

Pleeggezinnen bieden gedurende die tijd opvang en zorg aan pleegkinderen of-gasten. Ze doen dat vrijwillig, maar met de steun van een dienst voor pleegzorg. Pleegzorg kan duren tot het pleegkind of de pleeggast weer naar huis kan of zelfstandig kan gaan wonen.

In Eeklo gaat dit om 35 pleeggezinnen, 45 pleegkinderen en 1 pleeggast (cijfers: januari 2024)

Er zijn bijna nooit voldoende pleeggezinnen, het is een mooi engagement maar zeker niet vanzelfsprekend. De pleeggezinnen hebben nood aan extra ondersteuning.

De stad Eeklo is sinds januari 2024 pleegzorggemeente en heeft het pleegzorglabel ontvangen.
Het doel van dit engagement is om het maatschappelijk draagvlak voor pleegzorg te vergroten en pleegzorg in Eeklo op een laagdrempelige manier bekend te maken. We hopen zo meer Eeklonaren te overtuigen om pleeggezin te worden. Daarnaast willen we, samen met Pleegzorg Vlaanderen, ook de bestaande pleeggezinnen ondersteunen.
De stad zal dus regelmatig communiceren over pleegzorg, engageert zich om pleegzorgactiviteiten te ondersteunen (bv. acties tijdens week van de pleegzorg), …

Contact

Balie Sociaal Huis

Adres
Welzijnscampus De Zuidkaai Zuidmoerstraat 136 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
Gesloten
Morgen
Gesloten
Naar top