Poetsdienst met dienstencheques

Inhoud

De poetsdienst met dienstencheques van Thuiszorg Eeklo staat klaar voor inwoners van Eeklo die omwille van hun leeftijd of om medische of sociale redenen nood hebben aan ondersteuning via poetshulp. 

Onze medewerkers zorgen samen met jou graag terug voor een propere woning. Je kan op hen rekenen voor:

 • schoonmaak van je woning: stof afnemen, stofzuigen, dweilen,...
 • onderhoud van je ramen, de keuken, het sanitair,...
 • klein was- en strijkwerk
 • hulp bij opmaak en verschonen van je beddengoed

Voorwaarden

Bij goedkeuring van je aanvraag zal de hulp worden opgestart afhankelijk van de ruimte die er op dat moment is binnen de planning. We proberen al onze klanten een aanbod op maat aan te bieden maar rekenen ook op jouw begrip indien een opstart volgens jouw wensen niet onmiddellijk mogelijk zou zijn. 

Afhankelijk van jouw vraag bieden wij hulp op de volgende momenten:

 • wekelijks, om de 2 weken of maandelijks
 • van maandag tot vrijdag
 • telkens in blokken van 4 uur

We vragen ook om voor de opstart een basis aan poetsmateriaal te voorzien in je woning zodat onze medewerkers hun werk kunnen doen zoals dit verwacht wordt. 

De uren hulp die bij jou worden ingepland worden besteed aan taken zoals hierboven omschreven. Voor volgende zaken kan je geen beroep doen op onze medewerkers:

 • persoonverzorgende taken, gevaarlijke, ongezonde of onaangepaste taken bv. buiten poetsen bij té warme of té koude temperaturen,
 • wassen van de wagen,
 • onderhoud en verzorging van huisdieren (bv. reinigen van de kattenbak), 
 • onderhoud van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.

Daarnaast zijn er een aantal taken waarvoor je ook niet terecht kan bij de medewerkers van de poetshulp, maar waarbij de karweidienst je wel zou kunnen helpen:

 • tuinonderhoud
 • afwassen van plafonds
 • verplaatsen van zware meubelen

Procedure

Vooraleer de poetshulp van start kan gaan, zal de dienstverantwoordelijke een afspraak maken voor een sociaal onderzoek bij jou thuis. Tijdens dit huisbezoek maken we alles administratief in orde en bekijken we een opstart van de hulp bij jou thuis. 

We maken samen ook een aantal afspraken zodat de samenwerking goed kan verlopen en het voor jou ook duidelijk is wat je van onze dienst kan verwachten. Mocht je hier later nog vragen over hebben, kan je steeds terecht bij onze dienst voor een telefonisch of persoonlijk gesprek. 

Wat meebrengen

Indien je aan één van de voorwaarden voor voorrang voldoet, leg je best de documenten die hiermee verband houden en je identiteitskaart al klaar voor het huisbezoek. 

Kostprijs

De kostprijs van de dienstencheques is wettelijk bepaald. Je betaalt één dienstencheque per uur. De kostprijs van een dienstencheque bedraagt momenteel 9,- euro. Een deel van de kostprijs krijg je terugbetaald via de belastingen. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van Dienstencheques Vlaanderen.

Bij opstart van de hulpverlening kan je ervoor kiezen om de administratie van de dienstencheques aan ons over te laten. Wij bezorgen je dan maandelijks een factuur. De administratieve beslommeringen nemen wij ook voor onze rekening. 

Klanten van de poetsdienst betalen ook een jaarlijkse administratiekost. De hoogte van deze kost is afhankelijk van je leeftijd. De kost bedraagt 80,- euro op jaarbasis. Personen vanaf 65 jaar en voor personen met een verhoogde tegemoetkoming betalen 40 euro. 

Personen met een lage financiële draagkracht kunnen in aanmerking komen voor een gunstiger tarief, voor hen vervalt de jaarlijkse administratiekost. Wie denkt zich in deze situatie te bevinden kan dit vermelden bij de aanvraag. Het Bijzonder Comité Sociale Dienst neemt hierin de eindbeslissing. 

Voor wie

De poetsdienst met dienstencheques is bedoeld voor inwoners van Eeklo die door omstandigheden niet meer voldoende in staat zijn om hun woning te onderhouden.

We geven voorrang aan de personen die aan één van onderstaande voorwaarden voldoen:

 • 75 jaar of ouder zijn
 • een score op de BelRAI-Screener, met een totaalscore van minstens 13 punten, of met minstens 6 punten op de som van de modules IADL en ADL (komt overeen met 35 punten of meer op Bel-foto)
 • over een attest van erkenning van een handicap van de FOD Sociale Zekerheid of de Vlaamse Sociale Bescherming beschikken, met een vermindering van de zelfredzaamheid van ten minste 7 punten
 • bewoners zijn van Beschut Wonen Meetjesland ‘De Wende’
 • cliënt zijn van de sociale dienst, mits positieve beslissing van het Bijzonder Comité Sociale Dienst daterend van na 8 maart 2016 om toegelaten te worden tot de poetsdienst
 • personen die door hun financiële situatie niet in staat zijn zelf (volledig) in te staan voor de kosten van hun hulp
 • bewoner zijn van het sociaal patrimonium van OCMW Eeklo (inclusief noodwoningen)

De aanvragen voor poetshulp worden steeds voorgelegd aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst voor goedkeuring. 

Downloads

Of zoek je?

Contact

Poetsdienst

Adres
De Zuidkaai Zuidmoerstraat 136 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nationale feestdag
Morgen
Open van 09:00 tot 12:00
Naar top