Politieraad

Onze politiezone is een meergemeentezone samengesteld uit stad Eeklo en de gemeenten Kaprijke en Sint-Laureins.

In een meergemeentezone wordt de lokale politie bestuurd door een politieraad bestaande uit enerzijds een veranderlijk aantal gemeenteraadsleden, en anderzijds de van rechtswege lid zijnde burgemeesters van de verschillende gemeenten uit de meergemeentezone.

Het mandaat van de leden van de politieraad duurt zes jaar.

De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die samen dus de meergemeentezone vormen.

Naar top