Premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie in een woning of appartement

Inhoud

Dakisolatie is het aanbrengen van isolatie onder het dak of op de zoldervloer.

Voorwaarden

De subsidie voor dakisolatie is slechts éénmaal per adres geldig.

De isolatie wordt geplaatst in een bestaande woning (bouwvergunning vóór 01/01/2005) op het grondgebied van Eeklo.

De dakisolatie haalt een R-waarde van minimum 4,5 m²K/W.

Procedure

Je vult het aanvraagformulier in ter attentie van de dienst omgeving.

Binnen de 30 dagen na ontvangst van het aanvraagformulier wordt beslist over het al dan niet toekennen van de premie.

De aanvrager wordt binnen de 60 dagen na indienen van de aanvraag schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing.

Afhankelijk van de bestaande situatie kan de dienst omgeving overgaan tot plaatsbezoek. 

Wat meebrengen

We behandelen de aanvraag wanneer alle nodige documenten gevraagd in het aanvraagformulier aanwezig zijn. 

Kostprijs

 De premie bedraagt : 

- 2 euro/m² (met een maximum van 100 euro) indien de isolatie zelf wordt aangebracht;

- 4 euro/m² (met een maximum van 100 euro) indien een erkende installateur de plaatsing uitvoert.

Contact

Omgeving

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 40
omgeving@eeklo.be
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 16:00