Premie voor hoogrendementsglas in een woning of appartement

Inhoud

Onder het begrip hoogrendementsglas wordt verstaan een dubbele beglazing met een maximale U-waarde van 1,1 W(m².K). Bij gewoon dubbel glas is de spouw gevuld met lucht. Bij hoogrendementsglas is de spouw gevuld met een edelgas zoals argon. 

Voorwaarden

Je krijgt een subsidie voor het vervangen van enkele of dubbele beglazing door hoogrendementsglas in een bestaande woning (bouwvergunning vóór 01/01/2005) op het grondgebied van stad Eeklo.

De subsidie is slechts éénmaal per adres geldig.

De hoogrendementsbeglazing heeft een maximale U-waarde van 1,1 W/(m².K).

Procedure

Je vult het aanvraagformulier in en dient dit in bij de dienst omgeving van stad Eeklo. 

Binnen de 30 dagen na ontvangst van het aanvraagformulier wordt beslist over het al dan niet toekennen van de premie. 

De aanvrager wordt binnen de 60 dagen na het indienen van de aanvraag schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing. 

Kostprijs

De subsidie bedraagt : 

- 10 euro/m² met een maximum van 80 euro voor het vervangen van enkele beglazing;

- 5 euro/m² met een maximum van 80 euro voor het vervangen van dubbele beglazing.

Regelgeving

De premies worden uitbetaald zolang het beschikbare budget toereikend is.

De datum van indienen van de betalingsaanvraag geldt als opvolgingsdatum. Daarbij krijgen de eerste indieners voorrang.

We betalen de subsidie uit na uitvoering van de werken en voorlegging van de officiële facturen. De oudste aanvraagformulieren krijgen voorrang.

Contact

Omgeving

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 40
omgeving@eeklo.be