Premie voor thermische muurisolatie

Inhoud

Thermische isolatie is het aanbrengen van isolatie om het verlies van thermische energie (warmte) tussen twee zijden van een materiaal of constructie tot een minimum te reduceren.

Hierbij is het belangrijk om luchtdicht te werken aan de warme zijde (d.m.v. een dampscherm/luchtscherm/tape) en winddicht aan de koude zijde.

Voorwaarden

Je plaatst de isolatie in een bestaande woning (bouwvergunning vóór 01/01/2005) op het grondgebied van stad Eeklo.

De subsidie voor muurisolatie is slechts éénmaal per adres geldig.

Bij de isolatie van een spouwmuur heeft de spouw een minimale breedte van 50 millimeter en mag de lambdawaarde van het gebruikte hoogstens 0,065 W/mK bedragen.

Bij de isolatie van de buitenmuur langs de buitenzijde moet de Rd waarde van de muurisolatie minimum 2,0 m²K/W bedragen.  

Procedure

Je vult het aanvraagformulier in en dient dit ten laatste op 31 januari 2022 in bij de dienst omgeving.

Binnen de 30 dagen na ontvangst wordt beslist over het al dan niet toekennen van de premie.

Bij afkeuring is het de aanvrager toegestaan om de nodige aanpassingen uit te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen.

Afhankelijk van de bestaande situatie kan de dienst omgeving overgaan tot een plaatsbezoek.

De aanvrager wordt binnen de 60 dagen na het indienen van de aanvraag schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van het college na advies van de dienst omgeving. 

Kostprijs

De premie bedraagt :

- 2 euro/m² (met een maximum van 100 euro) indien de isolatie zelf wordt aangebracht;

- 4 euro/m² (met een maximum van 100 euro) indien een erkende installateur de plaatsing uitvoert.

Contact

Omgeving

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 40
omgeving@eeklo.be
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 16:00