Premie voor woningkwaliteit

Inhoud

Indien je als eigenaar aan je woning verbeteringswerken doet, kan je in aanmerking komen voor een verbeteringspremie.  Je dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Meer informatie omtrent alle mogelijke premies vind je op www.premiezoeker.be

Voor hulp bij het opmaken van je aanvraag voor een premie of voor alle andere woon- en energievragen kan je contact opnemen met Woonwijzer Meetjesland:

www.woonwijzermeetjesland.be
Woonwijzer Meetjesland
Moeie 16, 9900 Eeklo
09/378 61 70
Je kan ook persoonlijk langsgaan bij Woonwijzer Meetjesland tijdens de zitdagen.

Voorwaarden

Specifieke voorwaarden

 • De verbeteringspremie is aan te vragen na uitvoering van de werken via het aanvraagformulier.
 • De verbeteringspremie kan binnen een periode van tien jaar drie keer aangevraagd worden, mits het telkens om andere werken gaat.  
 • Indien de woning niet voldoet aan de bepalingen van de Vlaamse Codex Wonen of indien naderhand blijkt dat de aanvrager voor die woning toch een Vlaamse renovatiepremie ontving, zal het stadsbestuur de verbeteringspremie van de aanvrager terugvorderen.

Procedure

Je kan de premie aanvragen door het ingevulde aanvraagformulier samen met de nodige bijlagen te bezorgen via brief of mail aan de stad Eeklo - dienst omgeving.

De premie kan aangevraagd worden voor volgende werken:

 • sanitair
  • installatie van een bad of douche, indien nog niet aanwezig in de woning - 75% van het bewezen factuurbedrag, met een maximum van 600 euro
  • installatie van een toilet binnenin de woning, indien nog niet aanwezig in de woning - 75% van het bewezen factuurbedrag, met een maximum van 150 euro 
  • vervangen van een bad of douche (voor de installatie van een tweede bad of douche kan geen premie aangevraagd worden) - 50% van het bewezen factuurbedrag, met een maximum van 400 euro
  • vervangen van een bestaand toilet of het plaatsen van een tweede toilet maar dan wel op een andere verdieping - 50% van het bewezen factuurbedrag, met een maximum van 100 euro
 • bestrijding van grondvocht:
  • injecteren, onderkappen,... - de werken dienen uitgevoerd te worden door een erkend aannemer - 75% van het bewezen factuurbedrag, met een maximum van 750 euro
 • vernieuwen dak woongedeelte
  • met uitzondering van dakisolatie (hiervoor is een aparte premie beschikbaar) - 50% van het bewezen factuurbedrag, met een maximum van 750 euro
 • centrale verwarming
  • installatie van een verwarmingsketel type C (condensatieketel) - vast bedrag van 200 euro
  • installatie van centrale verwarming (inclusief verwarmingsketel) - 50% van het bewezen factuurbedrag, met een maximum van 750 euro

Wat meebrengen

Bij de aanvraag te voegen documenten

 • kopie van het(de) aanslagbiljet(ten) van het inkomen van het derde jaar voorafgaand aan dat van het jaar waarin de aanvraag gedaan wordt, op naam van de aanvrager en de wettelijke of feitelijke samenwoner (bv. als de aanvraag gedaan wordt in 2021 dan is een kopie van het “aanslagbiljet 2019 – inkomen 2018”  bij te voegen);
 • bewijs van eigendom afgeleverd door de notaris indien de woning minder dan een jaar geleden aangekocht werd;
 • kopies van de gedetailleerde factuur/facturen op naam van de aanvrager (facturen ouder dan één jaar op datum van de aanvraag gelden niet).

Voor wie

Om te kunnen genieten van de verbeteringspremie dien je te voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • aanvrager
  • je bent een natuurlijk persoon en eigenaar van de verbeterde woning
  • je komt niet in aanmerking voor de Vlaamse renovatiepremie
 • inkomensgrens: het gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar geleden mag niet hoger zijn dan 37.500 euro (plus 2.500 euro per persoon ten laste)
 • verbeterde woning
  • moet gelegen zijn op het grondgebied van Eeklo;
  • moet minstens 20 jaar bewoond zijn op het moment van de aanvraag;
  • het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen mag niet hoger zijn dan 1.200 euro;
  • mag niet in aanmerking komen voor onteigening;
  • mag niet gebruikt worden als tweede verblijf.

Subsidiereglementen

Contact

Wonen

Stadskantoor
Tel.
09 218 28 20
Fax
09 218 28 01
wonen@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
open van 09:00 tot 12:30