Preventie- en veiligheidsplan

De preventiedienst wil de veiligheid, de leefbaarheid en het welzijn van burgers in de stad Eeklo vergroten. Ook het voorkomen dat burgers van Eeklo het slachtoffer worden van criminaliteit , behoort tot het takenpakket.

Stad Eeklo is één van de 109 lokale overheden die  gesubsidieerd wordt door FOD Binnenlandse zaken om een strategisch veiligheids- en preventieplan (hierna SVPP) uit te werken en te concretiseren.

Er wordt gewerkt rond de volgende thema’s:

  • Drugpreventie (o.a. door vroeg interventie, preventieacties voor de bevolking, faciliteren ambulante drughulpverlening, …)
  • Het voorkomen van sociale overlast (buurtwerking, aansturen gemeenschapswachten, …)
  • Scholenwerking om vroegtijdige uitval te beperken (o.a. verbindend werken, projecten rond mentaal welzijn en rond talentontwikkeling, …)
  • Radicalisering (bv. het samenroepen van een speciale cel bij risicovolle situaties)
  • Cybercriminaliteit (bv. acties rond veilig internet, cyberpesten, voorkomen van cybercrime..)
  • Fietsdiefstal (o.a. communiceren over registratiemomenten, acties rond weesfietsen, …)
  • Inbraak (o.a. door deelname aan 1 dag niet)

Meer gedetailleerde informatie vindt u terug in het SVPP 2020-2021, de lokale veiligheidsdiagnostiek en in de verantwoordingsnota 2020.

Contact

Preventie

Adres
Stadskantoor Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nationale feestdag
Morgen
Open van 09:00 tot 12:30
Naar top