Mandeweegsken - Korte Moeie - IJzerstraat

Startdatum
11 januari 2023
Einddatum
Augustus 2024

Aquafin, RioPact en Stad Eeklo voeren riolerings- en wegenwerken uit in de Korte Moeie, IJzerstraat en Mandeweegsken. 
Hierbij wordt zowel de riolering vernieuwd als de volledige wegenis opnieuw heringericht. De nutswerken werden in een eerdere fase reeds uitgevoerd in de Korte Moeie en IJzerstraat.

Volgende fasen van de werken

Vanaf 16 mei is de aannemer gestart aan de laatste fase van de werken, nl. fase 6, het deel Mandeweegsken tussen huisnummer 59 en de Raverschootstraat. De riolering werd ondertussen geplaatst en de aannemer is gestart met het overkoppelen van alle huizen op deze nieuwe riolering en zal deze fase in steenslag plaatsen. Langsheen de gevel wordt ook een voetpad in steenslag aangelegd en de mensen met een oprit zullen deze ook kunnen gebruiken. Deze fase zal pas afgewerkt worden na de voorziene werken aan de nutsleidingen.

Ondertussen werkt de aannemer ook voort in fase 4 en fase 5.

Het doorgaand verkeer (zowel gemotoriseerd als fietsers) volgt een omleiding langs de Raverschootstraat-Tieltsesteenweg-Nijverheidskaai-Slachthuisstraat. 

Wegomlegging?

Er wordt een wegomlegging voorzien langs de Raverschootstraat – Tieltsesteenweg – Nijverheidskaai – Nieuwendorpe - Slachthuisstraat.

Parkeergelegenheid?

Wagens parkeer je buiten de werfzone.

Hoe worden de werken aangepakt?

Februari 2022 - Oktober 2022: Nutswerken

  • Fase 1: 15 februari tot 15 maart - Zuidkant Korte Moeie
  • Fase 2: augustus - Noordkant Korte Moeie + IJzerstraat
  • Fase 3: 2023 (nog nader te bepalen) - Mandeweegsken

Januari 2023 -  Augustus 2024: Riolering- en Wegeniswerken

  • Fase 1: Korte Moeie tot aan de IJzerstraat
  • Fase 2: IJzerstraat
  • Fase 3: Korte Moeie vanaf IJzerstraat tot aan in- en uitrit Ontex
  • Fase 4: Korte Moeie/Mandeweegsken vanaf in- en uitrit Ontex tot halverwege firma De Eiken Zetel
  • Fase 5: Mandeweegsken vanaf halverwege firma De Eiken Zetel tot waterloop
  • Fase 6: Mandeweegsken vanaf waterloop tot Raverschootstraat

Contact

Technische dienst

Adres
Stadskantoor Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
Open van 09:00 tot 12:30
Morgen
Open van 09:00 tot 12:30
Naar top