Mandeweegsken - Korte Moeie - IJzerstraat

Startdatum
11 januari 2023
Einddatum
Voorjaar 2024

Aquafin, RioPact en Stad Eeklo plannen riolerings- en wegenwerken in de Korte Moeie, IJzerstraat en Mandeweegsken. 
Hierbij wordt zowel de riolering vernieuwd als de volledige wegenis opnieuw heringericht. De nutswerken werden in een eerdere fase reeds uitgevoerd in de Korte Moeie en IJzerstraat.

Van 21 tot en met 31 augustus is het kruispunt Tieltsesteenweg - Moeie - Korte Moeie onderbroken voor gemotoriseerd verkeer. Er lopen verschillende omleidingen. Meer op www.eeklo.be/kruispunt-moeie-onderbroken

Start werken op 11 januari 2023

Op woensdag 11 januari 2023 vatten de riolerings- en wegeniswerken aan en zal de aannemer de opbraak starten van de rijweg in fase 1, stuk Korte Moeie tussen de Tieltsesteenweg en IJzerstraat. Hierdoor zal dit deel van de Korte Moeie niet meer bereikbaar zijn met de wagen.

De voetpaden zullen zo lang als mogelijk in dienst blijven gedurende de werken zodat de bewoners hun woning nog vlot kunnen bereiken.

Wegomlegging?

Er wordt een wegomlegging voorzien langs de Nijverheidskaai - Nieuwendorpe - Slachthuisstraat

Parkeergelegenheid?

Wagens parkeer je buiten de werfzone.

Huisvuilophaling?

Er wordt een ophaalpunt voorzien ter hoogte van de IJzerstraat.

Hoe worden de werken aangepakt?

Februari 2022 - Oktober 2022: Nutswerken

  • Fase 1: 15 februari tot 15 maart - Zuidkant Korte Moeie
  • Fase 2: augustus - Noordkant Korte Moeie + IJzerstraat
  • Fase 3: 2023 (nog nader te bepalen) - Mandeweegsken

Vanaf mei tot september 2022 zullen de verschillende overkoppelingswerken worden uitgevoerd waarbij er lokale hinder zal zijn.

Januari 2023 -  Voorjaar 2024: Riolering- en Wegeniswerken

  • Fase 1: Korte Moeie tot aan de IJzerstraat
  • Fase 2: IJzerstraat
  • Fase 3: Korte Moeie vanaf IJzerstraat tot aan in- en uitrit Ontex
  • Fase 4: Korte Moeie/Mandeweegsken vanaf in- en uitrit Ontex tot halverwege firma De Eiken Zetel
  • Fase 5: Mandeweegsken vanaf halverwege firma De Eiken Zetel tot waterloop
  • Fase 6: Mandeweegsken vanaf waterloop tot Raverschootstraat

Contact

Technische dienst

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 10
td@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
open van 09:00 tot 12:30
Morgen
open van 09:00 tot 12:30 14:00 tot 16:00