Mandeweegsken - Korte Moeie - IJzerstraat

Startdatum
11 januari 2023
Einddatum
Voorjaar 2024

Aquafin, RioPact en Stad Eeklo voeren riolerings- en wegenwerken uit in de Korte Moeie, IJzerstraat en Mandeweegsken. 
Hierbij wordt zowel de riolering vernieuwd als de volledige wegenis opnieuw heringericht. De nutswerken werden in een eerdere fase reeds uitgevoerd in de Korte Moeie en IJzerstraat.

Volgende fasen van de werken

Momenteel wordt er gewerkt aan fase 4 van de werken, rioleringswerken aan het deel tussen de Korte Moeie en de Slachthuisstraat. Sinds maandag 5 februari breekt de aannemer ook het kruispunt Slachthuisstraat-Korte Moeie open. Mandeweegsken is dan enkel bereikbaar vanuit de Raverschootstraat voor plaatselijk verkeer. Het doorgaand verkeer (zowel gemotoriseerd als fietsers) volgt een omleiding langs de Raverschootstraat-Tieltsesteenweg-Nijverheidskaai-Slachthuisstraat. 

Terwijl de aannemer fase 4 afwerkt, start hij ook met de rioleringswerken in fase 5 (het deel Mandeweegsken vanaf de Eiken Zetel tot aan Mandeweegsken 59) en fase 6 (de rest van het Mandeweegsken tot aan de Raverschootstraat). Naast werken aan de riolering, worden ook de kabels vernieuwd van de nutsmaatschappijen en zal de aannemer de voetpaden en parkeerstroken definitief aanleggen. 

De aannemer schat klaar te zijn tegen eind mei 2024 onder voorbehoud van de weersomstandigheden. 

De bewoners hebben een bewonersbrief ontvangen met de verzamelpunten voor het afval (zie bijlage). 

Wegomlegging?

Er wordt een wegomlegging voorzien langs de Raverschootstraat – Tieltsesteenweg – Nijverheidskaai – Nieuwendorpe - Slachthuisstraat.

Parkeergelegenheid?

Wagens parkeer je buiten de werfzone.

Hoe worden de werken aangepakt?

Februari 2022 - Oktober 2022: Nutswerken

  • Fase 1: 15 februari tot 15 maart - Zuidkant Korte Moeie
  • Fase 2: augustus - Noordkant Korte Moeie + IJzerstraat
  • Fase 3: 2023 (nog nader te bepalen) - Mandeweegsken

Januari 2023 -  Voorjaar 2024: Riolering- en Wegeniswerken

  • Fase 1: Korte Moeie tot aan de IJzerstraat
  • Fase 2: IJzerstraat
  • Fase 3: Korte Moeie vanaf IJzerstraat tot aan in- en uitrit Ontex
  • Fase 4: Korte Moeie/Mandeweegsken vanaf in- en uitrit Ontex tot halverwege firma De Eiken Zetel
  • Fase 5: Mandeweegsken vanaf halverwege firma De Eiken Zetel tot waterloop
  • Fase 6: Mandeweegsken vanaf waterloop tot Raverschootstraat

Contact

Technische dienst

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 10
td@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
open van 09:00 tot 12:30
Morgen
open van 09:00 tot 12:30 14:00 tot 16:00