Aanpassingen aan openbaar domein

Omschrijving?

Je wenst een aanpassing aan jouw voetpad en/of oprit te doen en had hiervoor graag een retributievoorstel ontvangen.

Hoe?

Het opmaken van de retributie gebeurt op basis van het reglement ‘Aanpassingen voetpaden en aanleg opritten’.
Voor het aanpassen of aanleggen van een voetpad of oprit wordt er 80 euro (excl. btw) per vierkante meter gerekend.
Voor de eventuele aanpassing van boordstenen wordt er 38 euro (excl. btw) per lopende meter gerekend.