Contantbelasting op takelen en bewaren van voertuigen