Heb ik een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteit nodig?

Kijk dan eerst aan wat voor jouw zaak van toepassing is.

Mijn zaak valt onder de noemer:

  • Horeca:

Horecazaken hebben geen kleinhandelsvergunning nodig. 

  • Detailhandel:

- Is de netto-verkoopoppervlakte* van je zaak kleiner dan 400 m²? Dan heb je geen kleinhandelsvergunning nodig. 

- Is de netto-verkoopoppervlakte* van je zaak 400 m² of groter? Dan heb je een kleinhandelsvergunning nodig. Die vraag je hier aan. 

(* de netto-verkoopoppervlakte is de oppervlakte van je zaak die je gebruikt om goederen te verkopen. Daaronder valt dus de winkelruimte, maar ook de kassa's, showroom, uitstalling van goederen op de parking of buitenruimte,...)

Maar:
Is het gebouw conform stedenbouwkundige voorschriften? Dan ben je vrijgesteld van vergunning tot en met 180 dagen. 
Is het gebouw niet conform stedenbouwkundige voorschriften? Dan ben je maximaal 90 dagen vrijgesteld van vergunning. 

Hoe vraag je een kleinhandelsvergunning aan? 

Een kleinhandelsvergunning vraag je aan via het omgevingsloket

Naar top