Proeftuin 4de pijler inburgering: participatie en sociale netwerking

Naast het leren van Nederlands, lessen maatschappelijke oriëntatie en een snellere toeleiding naar werk, is een reëel contact met Vlamingen van belang voor een geslaagde integratie.

Met subsidies van de Vlaamse overheid en AMIF loopt Eeklo momenteel een proeftuin om deze vierde pijler van het inburgeringstraject uit te bouwen: Eeklose inburgeraars die niet meteen perspectief hebben op werk/opleiding, volgen een individueel traject waarbij ze professioneel begeleid worden naar groepsactiviteiten en/of vrijwilligerswerk. Doorheen het traject worden de inburgeraars zelfredzaam en ze worden versterkt zodat ze een sociaal netwerk kunnen opbouwen en participeren in onze samenleving. Daarbij zal er ook specifiek ingezet worden op inclusieve werkvloeren.

Contact

Diversiteit, gezondheid, integratie en gelijke kansen

Adres
Zuidmoerstraat 136 , 9900 Eeklo De Zuidkaai
Tel.
09 376 71 66
GSM
0490 52 00 02
diversiteit-gezondheid@eeklo.be
Vandaag
Nu open
open van 09:00 tot 12:00 13:30 tot 16:00 17:00 tot 19:00
Dinsdagavondopening - eerste dinsdag van de maand
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00