Organisaties in Eeklo met een project in het Zuiden

NGO's

Oxfam Wereldwinkel

De Oxfam Wereldwinkel verkoopt producten uit het Zuiden aan eerlijke prijzen en steunt daardoor een rechtvaardige wereldhandel

De werknemers in de Oxfam Wereldwinkel zijn allen vrijwilligers. Wil jij ook af en toe een paar uurtjes in de winkel helpen?

Contact : 09 377 58 30 - eeklo@oww.be  

 

Fairtradetrekkersgroep

Deze groep bestaat uit mensen die inhoudelijke en praktische hulp bieden bij activiteiten rond fairtrade. Zij hielpen o.a. mee om stad Eeklo "fairtradegemeente" te maken. Zij zetten zich vrijwillig in om Eeklo steeds meer een (h)eerlijke stad te maken.

Contact : Marie-Catherine Van Landschoot mc_vanlandschoot@hotmail.com

 

Broederlijk Delen

Broederlijk Delen Eeklo is een dekanale werkgroep die streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Delen en herverdelen. Tijdens de vastentijd ondernemen zij sensibilisatie- en animatieacties om de mensen uit het Zuiden een concreet gezicht te geven. 

Contact : Vera Immesoete-Verstraete - 09 377 22 75 - vera.verstraete@dekenaateeklo.be   

WSM

WSM, voorheen Wereldsolidariteit,  is een NGO die deel uitmaakt van Beweging.net , de vroegere Christelijke Arbeidersbeweging.

Deze organisatie is in het Zuiden aanwezig ter bescherming van de rechten van de werknemers door vormingsprojecten. 

Contact : Dirk Staelens - dirkstaelens1402@gmail.com  

Vierde Pijlers

Asha Hope 

Asha Hope sponsort de schoolkosten van arme en kwetsbare kinderen uit India of Sri Lanka. Zij zamelen eveneens giften in voor het aankopen van materiaal voor de scholen en de tehuizen.

Contact : Marleen en Paul Blanckaert-Van De Gehuchte - 09 377 48 41 - paul.blanckaert@telenet.be  

Memsaada

ME-MSAADA : ME staat voor Medischt, MSAADA is een swahili-woord voor hulpverlening. 

Memsaada is een humanitaire vzw die nieuw en tweedehands medisch materiaal verwerft door aankoop of schenking en het verstuurt naar kleine hospitalen op soms moeilijk bereikbare plaatsen in de zuidoostelijke mijnprovincie van De Republiek Congo. Zij zorgen tevens voor de opleiding van artsen en verplegend personeel om hen vertrouwd te maken met het gebruik van de medische toestellen. 

Contact : Mark Van De Woestijne - 09 378 45 79 - www.facebook.com/memsaada 

Born in Africa Meetjesland (BIA Meetjesland)

Born in Africa is actief in de sociaal-economisch achtergestelde wijken rond Plettenberg Bay in Zuid-Afrika. Onderwijs is een basisrecht voor elk kind en BIA gelooft er sterk in dat educatie je toekomst bepaalt. Door kinderen toegang tot goed onderwijs te bieden en hen te begeleiden en sturen, vergroot BIA hun kansen op tewerkstelling. De kinderen in hun programma zijn tussen 6 en 25 jaar oud. Zij bieden de kinderen schoolmateriaal aan, huiswerkklassen, studie- en loopbaanbegeleiding, stages, oog- en tandverzorging, kampen, daguitstappen, zwemlessen, ... . 

Contact : Mario Lampaert - mario.lampaert@telenet.be

VZW Alb Amie 

Vzw Alb Amie is een organisatie die armen, zieken, ouderen en kinderen in AlbaniĆ« ondersteunt. Zo verzamelen ze medisch materiaal voor weeshuizen en ziekenhuizen en brengen ze middelen bijeen om het sanitair in scholen te vernieuwen met aandacht voor duurzaamheid en steun aan de lokale economie. 

Contact : Eglantina Bodurri - 0472 900 516 - tina.bodurri@telenet.be 

Scholen 

Burundi Basisschool Sint-Antonius 

Basisschool Sint-Antonius steunt sinds 2006 het project "Makebuko". De verschillende partners hierin zijn CM-Midden Vlaanderen, VZW Projecten Burundi en dus ook de school Sint-Antonius Eeklo. De school wil vriendschapsbanden smeden tussen leerlingen van het basisonderwijs en leerlingen in Burundi. Ze ondersteunen de werking en zorgen voor materiaal voor weeshuizen en gehandicapte kinderen. 

Voor inlichtingen rond dit project : info@sintantonius.be 

Scholenband COLTD - Kisantu Congo

In 2014 startten stad Eeklo en de afdeling STW afdeling Land- en Tuinbouw van COLTD met besprekingen rond een scholenband tussen twee landbouwscholen. In 2015 werd een scholenband gestart tussen COLTD-STW en landbouwschool ITEFAV in Kisantu in de Republiek Congo. De leerlingen wisselen info uit en leren over en van elkaar. Ondertussen brachten leerkrachten van COLTD reeds twee maal een bezoek aan de school in Kisantu en hopen zij snel leerkrachten en hopelijk ook enkele leerlingen uit Kisantu te mogen ontvangen in Eeklo.

Contact : dirk.thienpont@coltd.be 

Eeklonaars in het buitenland

DESEC-OO - Filip Maenhout

De Eeklose ontwikkelingshelper Filip Maenhout is al 20 jaar in Kameroen aan de slag voor de Belgische ngo VIA Don Bosco. Hij heeft nu een eigen sociaal bedrijfje opgestart voor de productie van plantaardige houtskool. Hij zet biologisch afbreekbaar plantaardig materiaal om in ecologische houtskool en organische meststoffen. Daarbij gaat hij de strijd aan tegen ontbossing en streeft hij naar vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. In dit project richt hij zich eveneens op de sociaal-professionele re-integratie van de plaatselijke bevolking.

Wil je meer te weten komen over dit project, steunen of Filip Maenhout contacteren : e-mail : projet.desecoo@gmail.com -

Heb je ook een organisatie of een project in het Zuiden? Laat dit dan zeker weten aan de lokaal mondiale dienst! 

Als organisatie met een project in het Zuiden kan je ook jaarlijks aan stad Eeklo financiĆ«le steun vragen. Zie "Subsidies voor organisatie met een project in het Zuden". 

Contact

Dienst Lokaal Mondiaal

Adres
Sociaal Huis Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Naar top