Projectoproep Lokaal Sociaal Beleid 2023

De sociale grondrechten willen het recht van alle inwoners op een menswaardig leven waarborgen.
De stad Eeklo wil actief optreden om deze rechten te verzekeren zodat niemand wordt uitgesloten.
Aan de hand van dit reglement wil ze experimenteerruimte bieden aan organisaties om deze grondrechten mee te realiseren.

De stad doet een nieuwe projectoproep voor projecten die bijdragen tot het verhogen van de toegankelijkheid tot de sociale grondrechten.

Ook dit jaar werden thema’s gekozen waarrond kan gewerkt worden:

  • Recht op kinderopvang
  • Recht op een gezond leefmilieu (bv. warme buurten, mobiliteit, sociale cohesie, ...)
  • Recht op een behoorlijke huisvesting
  • Recht op een goede gezondheid (o.a. ook psychologische kwetsbaarheid)

De totale subsidiepot bedraagt € 40.000.

Let op! Het reglement werd recent aangepast aangepast.    

  • Naast vzw's en feitelijke verenigingen kunnen ook burgers met een goed idee en zonder formele organisatievorm een aanvraag indienen.
  • Het initiatief waarvoor financiële steun wordt gevraagd moet op het grondgebied van Eeklo plaatsvinden.
  • De indiener moet zelf zorgen voor een cofinanciering van minstens 20% van de totale kostprijs van het project.
  • Aanvragers krijgen een voorschot van 50 procent bij de start van het project, en de resterende 50 procent na de eindrapportage.
  • Voor eenzelfde project kan je maximaal 3 keer een beroep doen op deze subsidies.

Projectaanvragen (aan de hand van het aanvraagformulier en de modelbegroting) zijn welkom tot en met 15 november 2022. Projectaanvragen kunnen zowel per post als per e-mail worden ingediend.
De projectperiode loopt van 1 januari tot en met 31 december 2023.

Contact

Balie Sociaal Huis

Adres
Zuidmoerstraat 136 , 9900 Eeklo Welzijnscampus De Zuidkaai
Tel.
09 376 71 70
sociaalhuis@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
Gesloten
Morgen
Gesloten