Rampenfonds

E-loket rampenfonds

Schadevergoeding bij een ramp

Vanaf 1 januari 2020 is het decreet van 5 april 2019 in voege en wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen. Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden worden gegroepeerd als ramp  en worden behandeld door het Vlaams Rampenfonds.

Vanaf heden is het niet langer het stads- of gemeentebestuur, maar de schadelijders zelf, die binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning moeten indienen als ramp bij het Vlaams Rampenfonds. De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt via https://rampenfonds.vlaanderen.be/

Hoe aanvragen

Indien je schade hebt geleden, contacteer eerst je verzekeringsmaatschappij. De tegemoetkoming voor schade wordt uitgesloten voor goederen die in principe kunnen verzekerd worden door een woningpolis (polis brand-“eenvoudige risico’s").
Tip: verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal om achteraf de schade aan te tonen (foto’s, interventieverslagen brandweer, facturen herstellingen,…).

Wat schade in de landbouwsector betreft zijn de hoofdstukken I en II en artikel 25 van de verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 van toepassing.
Meer informatie is terug te vinden op schade landbouwsector 

Aanmerking

Of uw schade in aanmerking komt is op de website rampenfonds terug te vinden

Erkenning ramp

De officiële erkenning vindt plaats in het Belgische Staatsblad. Pas na de verschijning in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp. De erkenning kan je terug vinden op de website rampenfonds.

Schade aan landbouwgewassen - gemeentelijke schattingscommissie

Met het oog op een tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds kan je nog steeds een beroep doen op de gemeentelijke schattingscommissie. De processen-verbaal van vaststelling van schade aan teelten die deze schattingscommissie opmaakt kan ook belangrijk zijn voor fiscale maatregelen (bij forfaitaire belasting).

Bezorg het ingevuld aanvraagformulier samen met een fotoplan aan de dienst omgeving via omgeving@eeklo.be .

Downloads

Contact

Noodplanning

Adres
Stadskantoor Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Routebeschrijving
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
Open van 09:00 tot 12:30 & 14:00 tot 16:00
Morgen
Open van 09:00 tot 12:30
Naar top