Registratie tijdelijke afwezigheid

Maak een afspraak

Inhoud

Je moet verplicht ingeschreven zijn in de registers van de gemeente waar je jouw hoofdverblijfplaats gevestigd hebt, op de plaats waar je werkelijk gedurende het grootste deel van het jaar verblijft. Het is ook die gemeente waar je terecht moet voor jouw officiële documenten (bv. identiteitskaart, rijbewijs).

Als je tijdelijk en kortstondig buiten de gemeente van jouw hoofdverblijfplaats verblijft, moet je de dienst burgerzaken van jouw gemeente op de hoogte brengen. Jouw hoofdverblijfplaats wordt niet gewijzigd door jouw tijdelijke afwezigheid. Je blijft ingeschreven in de registers van jouw gemeente.

Voorwaarden

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid (binnen- of buitenland) worden strikt beperkt tot:

 • verblijf in een verpleeginrichting, rusthuis of psychiatrische instelling;
 • minder dan 1 jaar afwezig zijn voor:
  • vakantieverblijf
  • reizen in verband met je gezondheid
  • studie- of zakenreizen
  • beroepsopdrachten in binnen- of buitenland
 • studenten;
 • gedetineerden;
 • beroepsmilitairen en burgerpersoneel;
 • dienstplichtigen (enkel voor niet-Belgen);
 • personeel van de federale politie en meer dan 1 jaar afwezig;
 • Belgische diplomatieke ambtenaren;
 • personen waarvan de verdwijning sinds 6 maanden of langer; gesignaleerd werd aan de lokale of federale politie.

Bijkomend moet je een hoofdverblijfplaats hebben waar je op elk ogenblik naar kunt terugkeren.

Procedure

Je moet je tijdelijke afwezigheid aangeven bij de dienst burgerzaken van jouw gemeente. Om een afvoering uit het bevolkingsregister te vermijden, kan je aangifte doen van elke tijdelijke afwezigheid van meer dan drie maanden.

Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan één jaar duren. Je kunt de afwezigheid eenmalig verlengen met één jaar. Na die periode kan de gemeente aannemen dat je niet langer tijdelijk afwezig bent, maar daadwerkelijk in een andere Belgische gemeente of in het buitenland verblijft. In dat geval word je afgevoerd uit het bevolkingsregister.

Wanneer je meer dan 6 maanden ononderbroken afwezig bent op jouw hoofdverblijfplaats zonder melding te maken van jouw tijdelijke afwezigheid, kan dit aanleiding geven tot een afvoering van ambtswege door het college van burgemeester en schepenen, voor zover jouw huidige woonplaats niet gekend is.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • bewijsstukken van je tijdelijke afwezigheid
 • het adres waar je je zult vestigen

Kostprijs

Het registreren van een tijdelijke afwezigheid is gratis.

Regelgeving

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid worden strikt beperkt tot de categorieën van personen die opgenomen zijn in artikel 18 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 9 maart 2017).

Contact

Burgerzaken

Adres
Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo Stadhuis
Tel.
09 218 29 00
burgerzaken@eeklo.be
Vandaag
Nu enkel op afspraak
op afspraak 09:00 tot 12:30

Contact

Burgerzaken - Verkiezingen

Adres
Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo Stadhuis
Tel.
09 218 29 00
verkiezingen@eeklo.be
Vandaag
Nu enkel op afspraak
op afspraak 09:00 tot 12:30