Reisdocument voor staatlozen, vluchtelingen en vreemdelingen

Maak een afspraak

Inhoud

Staatlozen, vluchtelingen en vreemdelingen in België kunnen een Belgisch reisdocument aanvragen in de gemeente waar ze wonen en ingeschreven staan. Het reisdocument dient als het nationale paspoort dat ze niet kunnen verkrijgen.

Voorwaarden

 • je bent ingeschreven in Eeklo;
 • je komt persoonlijk langs bij de dienst burgerzaken;
 • jongeren onder de 18 jaar moeten altijd vergezeld zijn van een persoon die het ouderlijk gezag over hen uitoefent (één van de ouders, beide ouders of een voogd);
 • je hebt geen nationaal paspoort of een ander reisdocument van de overheid van je land en je kan dit ook niet krijgen;
 • erkende vluchtelingen en staatlozen moeten in het bezit zijn van de nodige verblijfsdocumenten;
 • andere vreemdelingen moeten ook kunnen aantonen dat ze aan specifieke voorwaarden voldoen.

Procedure

Erkend vluchteling of staatloos

Je kan jouw aanvraag rechtstreeks bij de dienst burgerzaken indienen. Als je papieren en status in orde zijn, registreert de dienst burgerzaken de aanvraag van jouw reisdocument meteen.

Vreemdeling, maar geen erkend vluchteling of niet staatloos

Om een aanvraag bij de dienst burgerzaken te kunnen indienen, moet je eerst de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken vragen. Aan de hand van een vragenlijst op de website van de FOD Buitenlandse Zaken kan je nagaan of je voldoet aan de voorwaarden en welke documenten je moet indienen om een reisdocument voor een vreemdeling te kunnen aanvragen.

Als je aan de voorwaarden voldoet:

 • stuur je een e-mail naar passeport@diplobel.fed.be met het onderwerp: 'Aanvraag van een reisdocument voor een vreemdeling'
  of stuur je een brief naar:

          FOD Buitenlandse Zaken
          Directie Reis- en identiteitsdocumenten
          dienst C2.2 Individuele dossiers & nationale regelgeving
          Karmelietenstraat 15
          1000 Brussel


In de e-mail of op de brief vermeld je de volgende gegevens:

 • jouw naam en voornamen
 • jouw geboorteplaats
 • jouw nationaliteit
 • een kopie van jouw verblijfstitel
 • eventueel een kopie van andere documenten betreffende jouw situatie

De aanvraag voor een minderjarig kind wordt ingediend door de ouder(s) of voogd.

De onderzoekstermijn bedraagt ongeveer 6 weken. Zodra je de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken (per mail) hebt ontvangen, heb je 2 weken de tijd om jouw aanvraag persoonlijk bij de dienst bugerzaken in te dienen.

Wat meebrengen

Erkend vluchteling of staatloos

Vreemdeling, maar geen erkend vluchteling of niet staatloos

 • de gevraagde identiteitsdocumenten naargelang jouw situatie
 • de toestemming van de FOD Binnenlandse Zaken
 • een recente normconforme pasfoto (maximum 6 maanden oud).
 • het vorige vervallen reisdocument

Kostprijs

  GEWONE PROCEDUREDRINGENDE PROCEDUREZEER DRINGENDE PROCEDURE
  +/- 10 werkdagenWerkdag +1 

Werkdag +1
afhaling Brussel 

Reisdocument vluchtelingen en staatlozen

Vanaf 18 jaar

€ 72,80€ 241,80301,80 euro
 Kinderen tot 18 jaar€ 46,90€ 215,90275,90 euro
Reisdocument vreemdelingen

Vanaf 18 jaar

€ 72,80€ 241,80n.v.t.
 Kinderen tot 18 jaar€ 46,90€ 215,90n.v.t.

Dringende procedure:

Neem hiervoor telefonisch contact op met de dienst burgerzaken.

Regelgeving

Contact

Burgerzaken

Adres
Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo Stadhuis
Tel.
09 218 29 00
burgerzaken@eeklo.be
Vandaag
Nu enkel op afspraak
op afspraak 09:00 tot 12:30

Contact

Burgerzaken - Verkiezingen

Adres
Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo Stadhuis
Tel.
09 218 29 00
verkiezingen@eeklo.be
Vandaag
Nu enkel op afspraak
op afspraak 09:00 tot 12:30