Renovatie van de Markt krijgt vorm

Gepubliceerd op maandag 9 okt 2023 om 16:21

De stad Eeklo wenst het marktplein opnieuw in te richten en te renoveren tot een (be)leefbare en groene voetgangerszone, waar het goed is om te toeven, iets te drinken of een beetje uit te rusten en een praatje te slaan. Het ontwerp van het gerenoveerde marktplein is klaar. De stad wil de werken in 2024 aanvatten.

Het plein gaat niet geheel op de schop, maar maakt gedeeltelijk plaats voor een ‘Markttuinplaats’. Dat is een combinatie van een marktplein, een tuin en een verblijfplaats, wat in 2022 ook de voorkeur was van de bevolking tijdens onze bevraging.

Wat zijn de plannen?

Het gedeelte voor het stadhuis wordt een nieuw ‘marktplein’, een mooi toegangsplein tot het gerenoveerde stadhuis met een gemakkelijke toegang voor rolstoelgebruikers en charmante zittreden tegen het stadhuis. Daarnaast blijft het een ideale locatie voor het organiseren van de wekelijkse markt en evenementen, met integratie van ruimtelijke kwaliteit en groen.

Het gedeelte aan de terrassen is de gezellige huiskamer van Eeklo en blijft behouden zoals het is: de vaste terrassen, stretchtenten, bestrating en bomen blijven op hun plaats. Alleen de parkeerplaatsen verdwijnen en maken ruimte voor extra gezelligheid, zitgelegenheden en groene ruimte met plantvakken en extra bomen. Tijdens de eerste fase van de werken blijven de terraszones open.

Het gedeelte tussen het horecaplein en de N9 wordt de groene ‘airco’ van de Markt. Nabij de bushalte en het fietspad komen er nieuwe zitelementen en een nieuwe grote, regentuin om het aanliggende water op te vangen met grote en kleine bomen. Er zullen wel nog steeds paden en een rijstrook voorzien worden voor de brandweer en voor bezoekers. De centrale toegang tot het plein zorgt ervoor dat de terrassen nog steeds goed bereikbaar en goed zichtbaar zijn. Samen met de groenzone aan het ceremonieplein zorgen we wel voor een buffer tussen de N9 en het plein.

Als kers op de taart komt er aan de voet van de belforttoren een nieuwe ondiepe fontein met een ondiep wateroppervlak. Dit gebied blijft toegankelijk als onderdeel van het plein, maar kan in de zomer gebruikt worden als een verkoelend en prettig speelelement voor kinderen. Wanneer we de fontein uitschakelen, kan de ruimte worden gebruikt voor extra podia of activiteiten.

Er zullen ook ondergrondse veranderingen plaatsvinden. Eeklo werkt aan duurzaam waterbeheer met nieuwe regenwaterputten voor het stadhuis en een bufferingssysteem op het plein om regenwater op te vangen. Dit opgevangen water kan worden hergebruikt voor de fontein en om de plantvakken te bewateren.

Timing

Het college heeft het ontwerp goedgekeurd. Vervolgens worden de definitieve plannen opgemaakt. In het voorjaar van 2024 zouden de eerste werken van start moeten gaan. Het is dus niet de bedoeling te wachten tot de realisatie van de nieuwe Ringweg. Een beter marktplein komt tegemoet aan de noden die vandaag al bestaan en is een goede voorbereiding voor de gehele stadsontwikkeling en de nieuwe stadspromenade, die de N9 zal omvormen tot een nog aangenamere woon- en winkelstraat. Tijdens de werken zullen er alternatieve locaties worden gezocht voor de activiteiten en evenementen die er normaalgezien plaatsvinden, zoals bv. de wekelijkse markt. De werken zullen ongeveer 4 à 5 maanden duren.

In afwachting van de werken krijgt het marktplein in de week van 23 oktober een tijdelijke inkleding met groen en zitbank. Die inkleding blijft behouden tot de opbouw van de kerstmarkt in december.

Het huidige ontwerp is tot stand gekomen op basis van de ambitienota van het bestuur over de herinrichting van het marktplein rekening houdend met de technische randvoorwaarden en vervolgens een uitvoerige bevraging van de bevolking, de verschillende stakeholders en adviesraden. Naast een infomarkt op 13 oktober 2022 in het Sportpark, konden we ook waardevolle ideeën verzamelen via het participatieplatform ikdoemee.eeklo.be. De suggesties zijn vervolgens afgetoetst naar haalbaarheid en bij het Agentschap Onroerend Erfgoed, en mee opgenomen in het uiteindelijke ontwerp.

Het totale budget wordt verhoogd naar 900.000 euro inclusief btw en onvoorziene kosten.