Rookstoptraject 2024

Gepubliceerd op donderdag 9 nov 2023 om 10:28

Eeklo sprong in 2021 mee op de kar om het pilootproject ‘stoppen met roken’ uit te bouwen. Dit wordt ondersteund door de partner ‘Gezond Leven’. De stad bouwde een netwerk uit en bracht verschillende professionals bij elkaar om acties rond roken uit te werken.

Er is besloten om in te zetten op bewustwording van ‘het roken’ en te helpen bij een traject waarbij burgers zelf gemotiveerd zijn om de stap tot – stoppen met roken – te bewandelen. Dit traject zal lopen tussen januari 2024 en april 2024 en zal onder begeleiding vallen van een professionele tabacoloog (Arne Verstuyf), dit in samenwerking met de mutualiteiten, Gezond Leven en stad Eeklo.

Op maandag 11 december om 19.30 uur is er een infomoment om de geïnteresseerde burgers te informeren over het traject en wat de burger kan verwachten. Het infomoment vindt plaats in het Sociaal Huis (Zuidmoerstraat 136, 9900 Eeklo). Het infomoment eindigt om 21.00 uur. Het traject dat opstart in 2024 is vrijwillig en op eigen initiatief en zal plaatsvinden in het Sociaal Huis. De organisatie verwacht enig engagement en opkomst van de ingeschrevenen, dit door de beperkte plaatsen (maximum 12 deelnemers). De verwachtingen van deelname aan het rookstoptraject worden transparant gecommuniceerd op het infomoment. 

Stoppen met roken is geen evidentie, waardoor het netwerk stilstond en nadacht over de periode na het traject. Na het traject wordt er een nazorgtraject voorzien – dit traject is volledig op eigen initiatief te volgen. Dit wordt aangeboden doordat gelijkaardige trajecten aangaven de periode na het traject cruciaal is om de gedragsveranderingen aan te houden. Heel wat personen hervallen na een traject. Dit percentage zou verminderen als er ondersteuning erna geboden wordt. De intensiteit van het nazorgtraject wordt samen met de groep bekeken. Relativeren en eigen ervaringen delen staat centraal.

Personen met verhoogde tegemoetkoming betalen voor het stoptraject 24 euro en mensen zonder 48 euro. Het nazorgtraject is volledig gratis. Wie het volledige traject doorloopt, krijgt bovendien 24 euro terug van stad Eeklo. Dit betekent dat het rookstoptraject gratis wordt voor mensen met de verhoogde tegemoetkoming.

Inschrijven kan op het infomoment op 11 december of via preventie@eeklo.be.