Ruimtelijke uitvoeringsplannen

RUP’s (Ruimtelijke UitvoeringsPlannen) en BPA’s (Bijzondere Plannen van Aanleg) zijn toekomstgerichte ruimtelijke bestemmingsplannen. Met dergelijke plannen wordt voor elk perceel grond in een gemeente of stad geregeld wat er wel of niet mag gebouwd worden, er wordt met andere woorden een ruimtelijke bestemming aan toegekend.

De plannen in hun geheel hebben als doel ervoor te zorgen dat er een ruimtelijke harmonie is tussen wonen, recreatie, natuur, mobiliteitsinfrastructuur, economie, landbouw en andere bestemmingen en stedelijke functies.

Bijzonder Plan van Aanleg

 • nr. 9   Pijkensakker (goedgekeurd op 11 augustus 1986)
 • nr. 10 Pokmoere (goedgekeurd op 9 oktober 1985)
 • nr. 11 Hoek Molenstraat-D.Goethalsstraat (goedgekeurd op 25 juli 1985)
 • nr. 13 Stassano (goedgekeurd op 17 november 1994)
 • nr. 13.2 Stassano - wijziging (goedgekeurd op 24 oktober 2008)
 • nr. 15 Krüger (goedgekeurd op 9 maart 1998)
 • nr. 16 Huysmanhoeve (goedgekeurd op 4 maart 2004)
 • nr. 17 Fusiekliniek (goedgekeurd op 4 november 2003)
 • nr. 18 Kaaiken (goedgekeurd op 4 juni 2007)
 • nr. 20 delen 1 t.e.m.4 Zonevreemde bedrijven (goedkeuringen in 2007 en 2008)
 • Industrieterrein Kunstdal / Zeelaan (goedgekeurd op 18 september 1963)
 • Nieuwendorpe (goedgekeurd op 22 oktober 1970) 

 

Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) geeft uitvoering aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

 • welke activiteiten er mogen plaatsvinden;
 • waar al dan niet mag worden gebouwd;
 • aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen;
 • hoe een bepaald gebied moet worden ingericht en beheerd.

Deze plannen worden gebruikt als afwegingskader bij het behandelen van stedenbouwkundige vergunningen.
Het stadsbestuur heeft de laatste jaren aan diverse RUP’s gewerkt en wenst hiermee vorm te geven aan het ruimtelijk beleid.

Overzicht definitief vastgestelde RUPs: 

 1. deelRUP 1 Sogeta
 2. deelRUP 2 Lilan - uit beslissing gesloten
 3. deelRUP 3 Broeders van Liefde

Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP)

Overzicht definitieve PRUPs: 

Lopende PRUP:

 

Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (GRUP)

Overzicht GRUPs per gemeente: 

Contact

Omgeving

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 40
omgeving@eeklo.be
Vandaag
Nu enkel op afspraak
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 16:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 16:00