Rustpensioen

Inhoud

Kijk je uit naar je pensioen? Heb je een vraag rond je pensioen? Of maak je je er zorgen over? Als inwoner van Eeklo kan je in het Sociaal Huis terecht met je pensioenvragen.

De wettelijke pensioenleeftijd ligt in België op 65 jaar, maar je kan onder bepaalde voorwaarden, die verschillen naargelang leeftijd en duur van je beroepsloopbaan, vroeger met pensioen gaan.

De drie belangrijkste pensioenstelsels zijn:

- het werknemersstelsel
- het zelfstandigenstelsel
- het stelsel van de ambtenaren, dat van toepassing is op de vastbenoemde ambtenaren (de statutairen).
 

Wanneer je echtgeno(o)te overlijdt, kom je in aanmerking voor een overlevingspensioen of een overgangsuitkering.

Voor meer specifieke vragen omtrent de berekening van uw pensioen, verwijzen we u graag naar de maandelijkse zitdag van de pensioenen elke derde donderdag van de maand.

Wat meebrengen

Je identiteitskaart en de pincode van je identiteitskaart

Kostprijs

Het pensioenbedrag hangt af van volgende zaken:
- het stelsel waarin je hebt gewerkt (bediende, arbeider, ambtenaar);
- het aantal jaren dat je hebt gewerkt;
- jouw gezinssituatie.

Voor wie

Je bent inwoner van Eeklo.

Contact

Balie Sociaal Huis

Adres
Zuidmoerstraat 136 , 9900 Eeklo Welzijnscampus De Zuidkaai
Tel.
09 376 71 70
sociaalhuis@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
Gesloten
Morgen
Gesloten