Raad van bestuur CC De Herbakker

Het beheersorgaan van CC De Herbakker heeft als opdracht de inrichtende overheid (gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen) bij te staan bij het beheer van het stedelijke Cultuurcentrum.