Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Stormschade

Na de storm van afgelopen zondag 10 maart zijn er heel wat schadegevallen bij particulieren. Iedereen die schade heeft, wordt verzocht om deze te melden aan de stad via schade@eeklo.be.

Het gaat om alle vormen van schade die op het Eeklose grondgebied wordt vastgesteld.


Hoe meer schadegevallen worden gemeld bij de stad hoe groter het dossier wordt. Alle schade ten gevolge van de storm kan gemeld worden. Ook schade aan omheiningen, tuinhuizen … Alle schadegevallen samen worden doorgegeven aan de Vlaamse overheid die zal bepalen of de storm in Eeklo als ramp wordt erkend.

Gelieve het formulier voor schadevaststelling in te vullen:

 

Spreek eerst uw verzekeraar aan waar u een brandpolis bij heeft!
Tip: Verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal om achteraf de schade aan te tonen (foto’s, interventieverslagen brandweer, facturen herstellingen,….)

 

stormschade

 

Voorwaarden voor de burger/particulieren/zelfstandigen

Ben je getroffen door een natuurramp (hagel, windoverlast…) Dan ka n je onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst van het Vlaamse Rampenfonds krijgen.

  • Goederen die al verzekerd zijn binnen uw gewone brandverzekering, komen nooit in aanmerking voor een vergoeding van het rampenfonds. U moet uw schadegeval aan uw brandverzekeraar aangeven. Het is de verzekeraar die u zal vergoeden.
  • Goederen die niet verzekerd zijn binnen een brandpolis (hoewel een verzekering wel mogelijk was), worden enkel vergoed als het slachtoffer kan aantonen dat hij recht had op een leefloon of een gelijkwaardige vergoeding, op het ogenblik van de ramp.
  • Voor goederen die niet verzekerbaar zijn door een gewone brandpolis, kunt u eventueel een vergoeding krijgen van het rampenfonds. Op voorwaarde dat de natuurramp officieel erkend werd.
  • De officiële erkenning verschijnt in het Belgische Staatsblad. Pas na de verschijning in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp. De erkenning kan u hier terug vinden. https://overheid.vlaanderen.be/erkende-rampen

 

Aanvraag van een schadevergoeding

Als de ramp officieel erkend werd als natuurramp, dan heeft u 3 maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het staatsblad) om een schadedossier in te dienen bij het Vlaamse rampenfonds.


U kan hiervoor 2 verschillende werkwijzes volgen:

  • Via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds (externe website). Dit is de gemakkelijkste manier om uw aanvraag correct en volledig in te dienen.
  • Via aanvraagformulieren
    Indien u er toch voor kiest om uw aanvraag aan de hand van de aanvraagformulieren in te dienen. Stuur dan uw aanvraag met een beveiligde zending of afgifte tegen ontvangstbewijs naar de Vlaamse overheid. De formulieren kan u downloaden via de website van het Vlaams rampenfonds.


Alle informatie is afkomstig van de Vlaamse overheid en is terug te vinden op:
https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds
https://overheid.vlaanderen.be/komt-mijn-schade-in-aanmerking


MEER INFO
Vlaamse Overheid
Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams Rampenfonds
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 20
1000 BRUSSEL
e-mail : rampenfonds@vlaanderen.be
contact : 02 553 50 10


Zoeken