Aanvraag schieting

Inhoud

Een voorhuwelijksschieting of kortweg schieting is nog steeds een traditie. De knallen nodigen familie, vrienden en buren uit een glas te komen heffen op je nakende huwelijk. Een schieting valt niet onder de reglementering van evenementen, noch is het een ingedeelde activiteit op vlak van milieuwetgeving.

Toch zijn er enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen.

Voorwaarden

Krijg je een toelating, dan dien je met volgende aandachtspunten rekening te houden:

  • Breng omwonenden in een straal van 250 meter op de hoogte. Je voorziet in deze brief een telefoonnummer waarop je bereikbaar bent tijdens de schieting.
  • Los geen schoten meer na het door de burgemeester toegestane uur.
  • De schieting vindt niet plaats op de openbare weg.
  • Respecteer de algemene wegcode. Parkeer reglementair.

De burgemeester kan eventueel nog bijkomende maatregelen opleggen.

Procedure

Je bezorgt je aanvraag, minstens 14 dagen voorafgaand aan de schieting, aan het secretariaat via secretariaat@eeklo.be of via het digitaal invulformulier met daarin volgende informatie:

  • naam van de verantwoordelijke organisator;
  • contactgegevens: adres en gsm-nummer;
  • datum, plaats en aanvangsuur van de schieting;
  • de namen van het toekomstige echtpaar.

De burgemeester van de stad Eeklo beslist finaal over het afleveren van de toelating.

Kostprijs

Deze toelating is kosteloos.

Of zoek je?

Contact

Secretariaat

Adres
Stadskantoor Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
Fax
09 218 28 01
Vandaag
Nu gesloten
Open van 09:00 tot 12:30 & 14:00 tot 16:00
Morgen
Open van 09:00 tot 12:30
Naar top