Seniorenflats Zonneheem

Inhoud

De stad Eeklo beschikt in het gebouw van LDC Zonneheem, Schietspoelstraat 9 over 40 seniorenflats. De seniorenflats zijn iets voor jou als je als oudere nog zelfstandig kan wonen, maar toch behoefte hebt aan een aangepaste hedendaagse flat.

Elke flat omvat een woon- en slaapruimte, een ingerichte keuken, een bergplaats en een afzonderlijke badkamer met een inloopdouche en toilet.

Er is bovendien een personenalarmsysteem geïnstalleerd. Je kan hiervoor drie contactpersonen opgeven. Je kan beroep doen op alle bestaande thuiszorgdiensten zoals gezinshulp, poetsdienst, thuisverpleging,… In alle vrijheid kan jij zelf bepalen van welke diensten je wil genieten.

Voorwaarden

Als alleenstaande kan je in het inschrijvingsregister ingeschreven worden wanneer je bij aanvraag aan onderstaande cumulatieve inschrijvingsvoorwaarden voldoet:

- de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben;

- in Eeklo gedomicilieerd zijn en dit ten minste 3 jaar aaneensluitend voor de datum aanvraag of tijdens je leven ten minste 25 jaar in Eeklo gedomicilieerd geweest zijn;

- je beschikt over een netto belastbaar inkomen dat lager is dan de inkomensgrens van 28.890 euro. Het inkomen wordt vastgesteld op basis van het meest recente aanslagbiljet. Is het feitelijk inkomen op moment van de aanvraag meer dan 25% lager dan het inkomen in het referentiejaar, dan geldt op vraag van de aanvrager het feitelijk inkomen. Dit feitelijk inkomen wordt berekend op basis van het gemiddelde bruto maandinkomen van de laatste drie maanden.

- Je hebt hoogstens één bescheiden woning in eigendom waarvan het niet-geïndexeerd Kadastraal Inkomen niet meer bedraagt dan 745 euro.

Koppels kunnen in het inschrijvingsregister ingeschreven worden wanneer ze bij aanvraag aan onderstaande cumulatieve inschrijvingsvoorwaarden voldoen:

- het koppel is gehuwd of vormt een feitelijk gezin en is als zodanig minstens 3 jaar ingeschreven in het bevolkings- en/of vreemdelingenregister;

- één van de partners heeft de leeftijd van 60 jaar bereikt;

- beide partners zijn als koppel in Eeklo gedomicilieerd en dit ten minste 3 jaar aaneensluitend voor de datum aanvraag of één van de partners was tijdens zijn/haar leven ten minste 25 jaar in Eeklo gedomicilieerd;

- het koppel beschikt over een gezamenlijk netto belastbaar inkomen dat lager is dan de inkomensgrens van 34.143 euro. Het inkomen wordt vastgesteld op basis van het meest recente aanslagbiljet. Is het feitelijk inkomen op moment van de aanvraag meer dan 25% lager dan het inkomen in het referentiejaar, dan geldt op vraag van de aanvrager het feitelijk inkomen. Dit feitelijk inkomen wordt berekend op basis van het gemiddelde bruto maandinkomen van de laatste drie maanden;

- één of beide partners samen hebben hoogstens één bescheiden woning in eigendom waarvan het niet-geïndexeerd Kadastraal Inkomen niet meer bedraagt dan 745 euro.

In het geval de kandidaat-huurder bij de toewijzing een woning volledig of gedeeltelijk in volle eigendom in binnen- of buitenland heeft dan moet de kandidaat-huurder binnen één jaar na de toewijzing van een seniorenflat de woning vervreemden.

Procedure

Je wordt op datum van de aanvraag chronologisch ingeschreven in het inschrijvingsregister.

Op het moment dat een seniorenflat ter beschikking komt, worden de kandidaten op het inschrijvingsregister chronologisch gecontacteerd door een medewerker van het Sociaal Huis.

De toewijzing van een seniorenflat gebeurt op basis van de toewijzingsvoorwaarden volgens het reglement. 

Voor wie

Voor meer informatie of een inschrijving kan je terecht bij het Sociaal Huis.

Kostprijs

De maandelijks te betalen huurprijs bedraagt 459,23 euro.

De betaling van de huurprijs gebeurt via domiciliëring.

De huurwaarborg bedraagt eenmaal de huurprijs, vermeerderd met de gemeenschappelijke kosten. Heden bedraagt de huurwaarborg 579,23 EUR (459,23 euro + 120 euro).

De maandelijks te betalen vergoeding voor de kosten van het gebruik van de gemeenschappelijke delen bedraagt 120 euro.

Voor de verwarmingskosten wordt maandelijks een voorschot van 40 euro aangerekend. Jaarlijks volgt een afrekening.

De kosten voor elektriciteitsverbruik zijn ten laste van de huurder.

De huurprijs van een garagebox bedraagt 30 EUR/ maand. Er zijn 11 garages.

De huurprijs en de andere kosten zijn gekoppeld aan de schommelingen van de gezondheidsindex en zal jaarlijks op de ingangsdatum van het huurcontract worden aangepast.

Contact

Balie Sociaal Huis

Adres
Welzijnscampus De Zuidkaai Zuidmoerstraat 136 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
Open van 09:00 tot 12:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00
Naar top