Seniorenraad

Seniorenraad Eeklo heeft als doelstellingen:
  • Op vraag van het stadsbestuur en/of het OCMW of op eigen initiatief advies uitbrengen over alle aangelegenheden die senioren rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen.
  • Initiatieven nemen om de samenwerking tussen senioren te bevorderen.
  • De informatie en vorming naar senioren toe stimuleren en bevorderen en, indien nodig, zelf organiseren.
  • Bij zoveel mogelijk senioren de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen, alsook de inspraak in het beleid stimuleren.
  • Categoriale toetsing van het algemene beleid van het stadsbestuur aan de doelgroep senioren.
  • Een kader creĆ«ren waarin senioren zich optimaal kunnen ontplooien.
  • Inspraak en verantwoordelijkheid geven aan senioren om initiatieven mee vorm te geven. Senioren optimaal betrekken in de uitvoering van projecten.
  • Deelnemen aan het overleg met andere erkende stedelijke adviesraden.
Seniorenraad Eeklo werkt autonoom, los van elke politieke, ideologische, filosofische en/of godsdienstige binding.