Direct naar hoofdmenu / zoekveld

fiscale attesten

Een woordje uitleg ...

 

welke uitgaven kan je inbrengen?

De uitgaven voor alle vrijetijdsinitiatieven voor kinderen beneden de 12 jaar buiten de lesuren. Het gaat hier zowel om initiatieven tijdens de schoolvakanties, in de weekends, op vrije dagen, op woensdagnamiddagen, maar ook om alle opvanginitiatieven vóór de aanvang van de lessen, na de normale lesuren en eventueel opvang tijdens de middagpauzes. Lidgelden bij sportclubs komen niet in aanmerking. Enkele voorbeelden uit de sportsector: kosten voor deelname aan een sportkamp, een sportweekend of een tweedaagse, de sportacademie op woensdagnamiddag, een sportinstuif,...
 • De uitgaven moeten betaald zijn aan erkende opvanginitiatieven. Enkele voorbeelden uit de sportsector: stedelijke sportdienst , sportclubs die aangesloten zijn bij de stedelijke sportraad.
 • Alleen wie beroepsinkomsten heeft, kan de opvangkosten aftrekken.
 • Alleen de belastingplichtige die de kinderen fiscaal ten laste heeft, kan de opvangkosten voor deze kinderen aftrekken.

welk bedrag kan je inbrengen ?

Per dag kan maximaal 11,20 euro ingebracht worden. Het aantal dagen opvang is onbeperkt. Het is dus perfect mogelijk om de kosten van de opvang tijdens alle schoolvakanties en eventuele weekends buiten de schoolvakanties, in te brengen.
Voorbeeld uit de sportsector: Wanneer 50,00 euro betaald werd voor een sportkamp van vijf dagen, kan 10,00 euro per dag ingebracht worden. De totale prijs van het kamp mag met andere woorden gedeeld worden door het aantal dagen. Ook hier dient rekening gehouden te worden met het plafond van 11,20 euro per dag.

en hoe zit het met de belastingsbrief ?

Op de belastingbrief verschijnt een vakje 'aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar'. Daar komt het totaalbedrag van alle opvangkosten. Het maximaal aftrekbare bedrag voor kinderopvang is begrensd tot 11,20 euro per opvangdag en per kind. Dit bedrag geldt per opvangdag, ongeacht de duur van de opvang (in uren). De som van alle aftrekbare bedragen moet ingevuld worden onder het nummer "1384" van uw belastingsbrief.


Wanneer is je fiscaal attest beschikbaar?

 

activiteiten organisatie "sportvereniging"

 • neem contact op met de sportvereniging
 

activiteiten organisatie "sportdienst Stad Eeklo"

 • beschikbaar vanaf 25/03/2019
 • downloaden via www.eeklo.be/vrijetijd > werkwijze zie onder
 • vragen / info; 09 | 377 61 27
 

Downloaden fiscaal attest Stad Eeklo via www.eeklo.be/vrijetijd

 

 • Meld u aan met uw account. 
 • Na het aanmelden klik je op “Mijn profiel” en kies je voor “Historiek en overzichten”. 
 • Selecteer het gewenste overzicht, in dit geval kies je voor “Mijn Fiscale attesten”.
 
FA1

 

 • Je krijgt nu een overzicht te zien van alle fiscale attesten van alle gezinsleden.
 
FA2
 • Klik op het PDF-logo om het attest om het attest te bezichtigen of downloaden (de actie die zal gebeuren is afhankelijk van de instellingen van uw browser).
 • U kan uw fiscale attesten afprinten of lokaal opslaan op uw pc.
 • De fiscale attesten blijven ook altijd beschikbaar in de Webshop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

secretariaat

logo farys

de exploitatie van de sportinfrastructuur wordt uitgevoerd door Farys


SPORTPARK EEKLO

Burg.Lionel Pussemierstraat 157

9900 Eeklo

tel. 09 | 377 61 27


sportfunctionaris

rik.de.boever@eeklo.be 

sportfunctionaris

ilse.van.coppenolle@eeklo.be


info:

carla.de.vuyssere@eeklo.be


OPENINGSUREN SECRETARIAAT 

MA-VR

9 uur 

12 uur 

 

14 uur 

17 uur 

ZA 

9 uur 

12 uur 

ZO 

-

 

alle openingsuren

sluitingsdagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zoeken