Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / sportverenigingen / aanvraag subsidies

aanvraag subsidies

subsidies voor sportverenigingen

 

Om subsidies te kunnen aanvragen moeten de sportverenigingen in de eerste plaats erkend worden door het College van Burgemeester en Schepenen.

Hiervoor moeten ze voldoen aan de voorwaarden die beschreven staan in het erkenningsreglement

 

In het beleidssubsidiereglement zijn meer kwaliteitscriteria opgenomen. De recreatiesport en de sport voor volwassenen komen ook in aanmerking voor subsidies.

 

In het impulssubsidiereglement voorziet de Vlaamse Regering een extra subsidie voor sportverenigingen met jeugdwerking. Deze middelen moeten aangewend worden om de kwaliteit van de jeugdtrainers en jeugdsportcoördinatoren te verbeteren.

 

 

 

Sportverenigingen die subsidies willen aanvragen voor seizoen 2019-2020moeten vóór 14/09/2020 volgende formulieren indienen bij de stedelijke sportdienst:

 

AANVRAAGFORMULIEREN 2019-2020

VOOR WIE 

ERKENNING ALS EEKLOSE SPORTVERENIGING

enkel voor nieuwe sportverenigingen 

VERLENGING ERKENNING ALS EEKLOSE SPORTVERENIGING 

voor reeds erkende sportverenigingen 

BELEIDSSUBSIDIE 

voor alle sportverenigingen 

IMPULSSUBSIDIE 

enkel voor sportverenigingen met jeugdwerking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

subsidies

logo farys

de exploitatie van de sportinfrastructuur wordt uitgevoerd door Farys

 


SPORTPARK EEKLO

Burg.Lionel Pussemierstraat 157

9900 Eeklo

tel. 09 | 377 61 27


Directeur sport

pascal.schelstraete@eeklo.be

Sportfunctionaris

ilse.van.coppenolle@eeklo.be


info:

Ilse Van Coppenolle

ilse.van.coppenolle@eeklo.be 

Mark Van Hamme

mark.van.hamme@eeklo.be


 

alle openingsuren 

sluitingsdagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zoeken