Stad adviseert voorzorgsmaatregelen aan omwonenden brandweerkazerne

Naar aanleiding van de ontdekking van de chemische stof PFAS op het terrein van de brandweerkazerne in de Gentsesteenweg in Eeklo heeft de stad op vrijdag 20 mei alle omwonenden binnen een straal van 500 meter geïnformeerd over de voorzorgsmaatregelen die zij momenteel best nemen.

Door recente verontreinigingen met PFAS (perfluoralkylstoffen) en PFOS (poly- en perfluoralkylstoffen) zijn in Vlaanderen de mogelijke gronden met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging geïnventariseerd. Prioritair zijn verkennende bodemonderzoeken uitgevoerd op brandweerkazernes, brandweeroefenterreinen en locaties waar zware branden met fluorhoudend schuimzijn geblust.

Uit een verkennend bodemonderzoek van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) op het terrein van de brandweerkazerne in Eeklo blijkt dat er een duidelijke aanwijzing voor een historische bodemverontreiniging aanwezig is.

In afwachting van verder onderzoek adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid aan bewoners in een straal van 500 meter rond het terrein om een aantal voorzorgsmaatregelen op te volgen om blootstelling aan de stof zoveel mogelijk te beperken.

Contact met PFAS heeft geen onmiddellijk effect op de gezondheid, maar langdurige blootstelling kan wel gevolgen hebben. De stoffen stapelen zich namelijk op in het lichaam.

Deze maatregelen gelden in afwachting van verdere resultaten.

Heeft u bijkomende vragen over PFAS-vervuiling?

https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/over-pfas-kenmerken-verspreiding-risicos-en-maatregelen

Contact

Omgeving

Adres
Stadskantoor Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu open
op afspraak 09:00 tot 12:00 & 14:00 tot 16:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 & 14:00 tot 16:00

Een afspraak maken kan via tel. 09 218 28 40 of omgeving@eeklo.be.

Alle openingsuren Omgeving
Naar top