Stad Eeklo breidt psychologische hulpverlening uit

Inwoners van Eeklo die het mentaal moeilijk hebben, kunnen voortaan beroep doen op extra psychologische ondersteuning die stad Eeklo aanbiedt. Stad Eeklo wil de drempel naar psychologische hulpverlening verlagen en dat kan door de nabijheid te vergroten en de kostprijs te verlagen. 

Door de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande afzonderingsmaatregelen krijgen meer mensen te kampen met psychische problemen. Door de toenemende vraag raakt het reguliere hulpverleningsnetwerk nog meer verzadigd. Bovendien rust er vaak een taboe op het zoeken naar psychologische hulp. Daarom willen we ervoor zorgen dat de meest kwetsbare Eeklonaren die hulp nodig hebben en die om de een of andere reden niet krijgen, de zorg krijgt die ze nodig hebben. Stad Eeklo gaat daarom zitdagen organiseren in het Sociaal Huis en wijkcentrum De Kring.  

Zitdagen psycholoog 

Mensen die reeds begeleiding krijgen door een sociaal werker van het Sociaal Huis en die niet (meteen) geholpen worden via andere bestaande hulpverlening, kunnen voortaan terecht bij een psycholoog die er zitdag houdt. De regelmatige aanwezigheid van een psycholoog in het Sociaal Huis zal ook onze sociaal werkers helpen. Zij kunnen de psycholoog raad vragen wanneer ze niet goed weten welke specifieke hulp nodig is voor een cliënt, de psycholoog kan een intakegesprek houden met de cliënt en verder doorverwijzen als er andere hulp aangewezen is. Bovendien kan de aanwezigheid van de maatschappelijk werker op een eerste gesprek een veiliger context scheppen en daardoor drempelverlagend werken. 

Ook in wijkcentrum De Kring zal er een vaste psycholoog aanwezig zijn. Door regelmatige aanwezigheid van steeds dezelfde psycholoog geraken mensen er vertrouwd mee en zullen ze zich veiliger voelen om bepaalde gesprekken aan te gaan. Deze psycholoog zal ook een signaalfunctie hebben: waar lopen mensen op vast, is het aanbod voldoende? De psycholoog gaat in gesprek met mensen en in eerste instantie helpen, maar zal geen methodische aanpak of geen zwaar therapeutisch traject aanvatten. Hij verwijst door op maat zodat mensen de juiste hulp krijgen. Bovendien zal deze psycholoog nabij, omkaderend en ondersteunend werken ten opzichte van het personeelsteam van het wijkcentrum. Voor deze werking zijn we momenteel nog in gesprek met mogelijke partnerorganisaties zodat de psycholoog een team achter zich heeft om deze ondersteuning aan de meest kwetsbaren te bieden. 

In bepaalde gevallen wordt een OCMW-cliënt doorverwezen naar het reguliere hulpverleningsnetwerk en komt stad Eeklo financieel tussen. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer een OCMW-cliënt niet in het Sociaal Huis terechtkan, bijvoorbeeld omdat er geen plaats meer is op de zitdagen, of omdat de psycholoog in het Sociaal Huis meent dat andere expertise nodig is. En dat is ook het geval wanneer de psycholoog in Wijkcentrum De Kring niet verder kan helpen of wanneer er specifieke hulpverlening nodig is.  

Thematische therapeutische groepssessies 

Daarnaast komen er thematische therapeutische groepssessies in lokaal dienstencentrum Zonneheem. Bij oudere mensen rust vaak een taboe op het zoeken van psychologische hulp. Voor de een kan dat taboe doorbroken worden door groepssessies, voor de andere net niet. Daarom is ook in Zonneheem en op termijn misschien ook op andere locaties geregeld een psycholoog aanwezig. Op basis van de signalen die deze psycholoog krijgt, worden de thema’s van de groepssessies bepaald. 

Voor jongeren zijn eerder al initiatieven opgestart. Zij kunnen uiteraard terecht bij De Plek op De Zuidkaai.  

Om de recente signalen in de psychologische hulpverlening op te vangen, werd onlangs een netwerk opgestart. Met partners als het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Adentro, het CAW, het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Jan, een vertegenwoordiger van de Meetjeslandse psychologen, De Sleutel, de Eerstelijnszone Oost-Meetjesland en Wijkcentrum De Kring hoopt het stadsbestuur van Eeklo op structurele wijze de doorverwijzing naar psychologische hulp te faciliteren. 

Al deze initiatieven zijn voor de gebruikers gratis. Voor de financiering kan stad Eeklo deels een beroep doen op een Vlaamse subsidie in het kader van armoedebestrijding en een federale coronatoelage in het kader van psychisch welzijn. De rest betaalt de stad. 

Contact

Diversiteit, gezondheid, integratie en gelijke kansen

Adres
De Zuidkaai Zuidmoerstraat 136 , 9900 Eeklo
Tel.
GSM
Vandaag
Nu open
Open van 09:00 tot 12:00
Morgen
Gesloten
Naar top