Stadsbos Galgenhof

Het Galgenhof is een natuurgebied dat bestaat uit bosjes, hakhout, knotbomen, meidoornhaag, poelen, grasland en bermen. Je kunt er paalkamperen en wandelen. Fietsen mag alleen op de hoofdas.

Het stadsbos Galgenhof is eigendom van de stad Eeklo en geldt in belangrijke mate als referentie voor bepalende en structurerende groenelementen die intrinsiek aanwezig zijn in het lokale landschap. Op de bestaande oppervlakte (ca. 3,5 ha) zijn er bosjes, streekeigen hagen, knotboomrijen, poelen, grasland en bermen aanwezig. Deze streekeigen elementen vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van dit stadsbos als natuurinrichtingsproject.

Het stadsbos vormt één van de groene longen in het kleinstedelijk gebied en is als stedelijk groengebied een belangrijke schakel in de westelijke groenas (‘Raverschoot-Begraafplaats’) van de stad. Dit groengebied maakt deel uit van de stedelijke woonrand en heeft een belangrijke esthetische, sociale en recreatieve waarde. Daarnaast heeft het stadsbos een belangrijke landschapsvormende waarde.

Het stadsbos en de bijhorende hoeve fungeerden de afgelopen jaren als voorbeeldsite voor de burger.

In de voormalige hoeve werden enkele duurzame sensibilisatieprojecten gerealiseerd. Er werd een PV-installatie (Photo Voltaic = zonnepanelen), zonneboiler en kleinschalige waterzuivering geïnstalleerd. Daarnaast werd het gebouw in 2012 op een duurzame en ecologische wijze geïsoleerd met schapenwol. Deze installatie gebeurde door de leerlingen van het Provinciaal Technisch Instituut te Eeklo. Om de voorbijgangers te informeren (en sensibiliseren) werden aan het fiets- en wandelpad informatieborden geplaatst over de doelstellingen en mogelijkheden van deze demonstratiesite. Er worden bovendien op regelmatige basis rondleidingen gegeven aan scholen en andere groepen.

Het beheer van het stadsbos en de bijhorende infrastructuur gebeurt in samenwerking met Pro Natura vzw. Deze vzw heeft een tweeledige doelstelling en streeft voornamelijk naar het verbeteren van de ecologische kwaliteit van de leefomgeving in combinatie met de opleiding en duurzame tewerkstelling van kansengroepen. Het ecologisch beheer van deze site en het omliggende bosgebied is dan ook een belangrijke prioriteit van de stad en gebeurt in belangrijke mate in samenwerking met Pro Natura vzw.

De stad Eeklo tracht door verschillende projecten (volkstuinen, speelbos, gastvrij Galgenhof, ...) de intrinsieke natuur- en belevingswaarde van het stadsbos en haar omgeving te verhogen. Op bivakzone Galgenbos vind je meer informatie over het paalkameren. 

Kortom, het Galgenhof is een natuurgebied dat bestaat uit bosjes, hakhout, knotbomen, meidoornhaag, poelen, grasland en bermen. Je kunt er paalkamperen en wandelen. Fietsen mag alleen op de hoofdas. Voor mensen die zelf geen tuin hebben is de Galgentuin ingericht. Zij kunnen er bloemen, planten, groenten en fruit kweken na aanvraag bij Wijkcentrum De Kring.

Contact

Omgeving

Adres
Stadskantoor Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:00 & 14:00 tot 16:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 & 14:00 tot 16:00

Een afspraak maken kan via tel. 09 218 28 40 of omgeving@eeklo.be.

Alle openingsuren Omgeving
Naar top