Stopzetting van een onderneming

Stap 1
Eerst moet je jouw zelfstandige activiteit uitschrijven uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dat kan je doen bij het ondernemingsloket van jouw regio. Zij registreren op welke datum jouw activiteit wordt geschrapt en wat de reden is van stopzetting (bv. faillissement, pensioen, werknemersstatuut). Je ontvangt van hen een attest van schrapping.

Net als bij een inschrijving in de KBO moet je ook bij een uitschrijving administratiekosten betalen aan het ondernemingsloket.

Stap 2
Daarna geef je jouw stopzetting door aan jouw BTW-kantoor. Zij noteren in welke maand / in welk kwartaal jouw BTW-rekening wordt stopgezet.

Indien je jouw huidige zelfstandige activiteit staakt om een andere zelfstandige activiteit te beginnen (bv. stoppen met slagerij om traiteur te worden), moet je dit ook melden aan het ondernemersloket en aan het BTW-kantoor. Je behoudt jouw ondernemingsnummer en BTW-nummer, maar krijgt een nieuwe activiteit toegekend (dit staat niet gelijk aan stopzetting).

Stap 3
Ten slotte breng je binnen de 15 dagen jouw sociaal verzekeringsfonds en ziekenfonds op de hoogte van de stopzetting van de zaak. Op die manier voorkom je dat je bijdragen blijft betalen voor jouw zelfstandige activiteit. Let wel dat je eventueel nog bijdragen verschuldigd bent voor het lopende kwartaal.

Aan jouw sociaal verzekeringsfonds moet je een persoonlijke verklaring van stopzetting en een bewijs van stopzetting (bijvoorbeeld een kopie van het attest van schrapping uit de KBO) overhandigen. Het ondernemingsloket bezorgt je deze documenten bij jouw uitschrijving en zegt welke documenten je best nog opvraagt.

Indien je zelfstandige in een vennootschap bent, moet je volgende documenten bezorgen aan jouw sociaal verzekeringsfonds:

  • als mandataris, bestuurder of zaakvoerder heb  je het uittreksel uit het Belgisch Staatsblad nodig waarin jouw ontslag is bekendgemaakt, alsook een kopie van het proces-verbaal van de algemene vergadering (ofwel het uittreksel daarvan gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad)
  • als werkend vennoot heb je een schriftelijke verklaring van de zaakvoerder of afgevaardigd bestuurder nodig, waarin bevestigd wordt dat je geen zelfstandige activiteit meer uitoefent in de vennootschap.

Indien je zelfstandige als helper of helpende echtgeno(o)t(e) bent, moet je een geschreven verklaring van de hoofdzelfstandige opsturen, waarin deze verklaart dat je bij hem of haar geen enkele zelfstandige activiteit meer uitvoert.

Op al deze bewijzen moet uitdrukkelijk de datum van stopzetting worden vermeld.

Neem contact op met een accountmanager van het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen (externe website) die je kan begeleiden bij de stopzetting of overdracht van jouw zaak.

bron

Contact

Lokale economie

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
GSM
Vandaag
Nu gesloten
Open van 09:00 tot 12:30
Morgen
Open van 09:00 tot 12:30 & 14:00 tot 16:00
Naar top